Január 20-án nyílik meg a Boldog Özséb-év

2020. január 20-án, 10 óra 30 perckor lesz a Boldog Özséb Évet megnyitó ünnepi szentmise a budapesti Szent István Bazilikában.

2020. január 20.

2020. január 20-án, Esztergomi Boldog Özséb emléknapján, a Szent István Bazilikában nyílik meg a Boldog Özséb-év. A 10 óra 30 perckor kezdődő ünnepi szentmisét Dr. Erdő Péter bíboros, prímás, esztergomi-budapesti érsek mutatja be. A szentmisét követően nyílik meg a Pálosan szép az élet! című buszos vándorkiállítás is.

Boldog Özséb életpéldájában nagy szerepe volt a felelősségvállalásnak közössége, a körülötte élők és népe iránt. Ez a felelősségérzet ösztönözte arra, hogy Istennek szentelje életét és imádságban hordozza népét. Nemcsak felelősséget vállalt másokért, hanem közösségbe gyűjtötte a remetéket. Mindezeknek a gondolatoknak mentén született meg az év jelmondata: Magyarország, közöm van hozzád. Mindannyiunk számára felhívás lehet ez a mondat, hogy a napjainkban sokszor hallható „Mi közöm hozzá?” szemléletmóddal szemben az összetartozás tudata és a felelősségérzet növekedjék bennünk.

A Pálos Rend megszervezője, Boldog Özséb halálának 750. évfordulója alkalmából most útjára induló emlékév előkészítése már csaknem másfél éve elkezdődött s Boldog Özséb Program néven átfogó feladatokat fogalmazott meg. Épületek felújítása, népszerűsítő és tudományos kiadványok megjelentetése, ásványvízpalackozó-üzem létesítése és pálos kiállítás a Nemzeti Múzeumban – csak néhány a kijelölt célok közül.

Az eddig elvégzett munka eredményeként 2019 decemberében újra megjelent az öt esztendővel ezelőtti Pálosaink, a fehér barátok című Pécsett megrendezett kiállítás katalógusának kézikönyvvé átdolgozott változata, a Pálosok a nagyvilágban című kötet, valamint az Asperges me… pálos évszázadok a magyar történelem tükrében című színpadi előadás alapján készült könyves CD. Látványos épületfelújítások és fejlesztések kezdődtek el a pálos kolostoroknál és templomoknál is, Pécsett, Pálosszentkúton és Márianosztrán. A különböző kiadványok megjelentetése, illetve az épületfelújítási és fejlesztési munkák 2020-ban tovább folytatódnak, ez utóbbiak már két további helyszínt, a budapesti Sziklatemplomot és kolostort, illetve az erdélyi, hargitafürdői kolostort is érintően.
A 2020. január 20-án megnyíló buszos vándorkiállítás címe – Pálosan szép az élet! – egy betű eltéréssel, kedves, játékos rájátszás a jól ismert szólásra (Párosan szép az élet). A kiállítás koncepciója – kapcsolódva a címhez – rejtetten, az elbeszélés „szövetébe” ágyazottan jeleníti meg, hogy pálosnak, s általában szerzetesnek, szerzetespapnak lenni teljes élet, amely nem a bezárkózás, hanem a kiteljesedés útja – hétköznapi és teológiai értelemben is a boldogságra vezető modern életforma. A vándorkiállítás a magyar pálos történet elemeit elsősorban mint közös, mindenki számára átélhető magyar örökséget mutatja be. Célja, hogy útja során ne csak a katolikus, s ne csak a hívő embereket szólítsa meg, hanem mindenkit, akit érdekel a magyar múlt, a magyar történelem.
A nyolc részből, nyolc egymástól némiképp elkülönített tételből álló tárlat részeit az evangéliumi nyolc boldogság mondatai fűzik össze. Az egy-egy boldogságmondáshoz kapcsolódó különböző témák nem a rendtörténet kronológiáját követik, hanem bizonyos megközelítéseket emelnek ki.
A több ponton is interaktív, magyar nyelvű kiállítás felületein viszonylag kevés szöveg szerepel, amely a magyarul nem értő látogató számára QR-kódok útján, vagy – okostelefon, illetve internetkapcsolat híján – vezetőfüzetben olvasható angol és lengyel nyelven is.

A kiállítóbusz január 23-ig a Szent István Bazilika mellett áll, majd tíz napos lengyelországi út után 2020. február 5. és március 1. között a Nemzeti Múzeum kertjében lesz látható, ezt követően pedig országjáró útjára indul. A busz útvonaláról a palosbusz.hu című internetes oldalon lehet tájékozódni.

A Boldog Özséb Program Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg, az EGYH-KCP-18-P-0183 azonosító számú projekt részeként.

allamitam