Hírdetés - 2015. március 29., Virágvasárnap

Szeretettel hirdetjük a kedves testvéreknek:

2015. március 29.

1. Ma Virágvasárnap van. Az 5 órai szentmisén ünnepélyes barkaszentelést végzünk.

2. Jövő héten Nagyhét lesz.

Nagycsütörtökön és Nagypénteken 5 órakor,
Nagyszombaton 7 órakor kezdjük a szertartásokat.

3. Nagycsütörtökön a szentmise után 6-tól 7 óráig közös szentségimádási órát tartunk. Ezen a napon este 9 órától a Sziklatemplom engesztelő imaközössége imaórát tart, illetve 10 órakor megtartjuk a szokásos szentségimádási órát.

4. A héten elsőpéntek és elsőszombat lesz.

5. A nagypénteki szertartások után fél 10-ig tartjuk nyitva a templomot. Ezen a napon szigorú böjti nap van: 18-60 éves korig húsétel nem fogyasztható, háromszor lehet étkezni és egyszer jóllakni.
6. A Szent Egyed közösség fáklyás keresztutat tart április 3-án, nagypénteken, a Gellérthegyen. Gyülekező a Sziklatemplom előtti téren este 6 órától. A keresztút a nagypénteki szertartás vége után indul. A keresztút után a közösséggel lehet virrasztani a szent sírnál este kilenc óráig a Sziklatemplomban.
7. Nagyszombaton a szentsír látogatására egész nap lesz lehetőség. Délelőtt 10 órakor nyitjuk a templomot. A húsvéti vigília ünneplése után feltámadási szertartás lesz, körmenetet nem tartunk.

8. A Rózsafüzér Társulat következő találkozója április 12-én, vasárnap 16 órától lesz.
9. A Szent Három Napon, Nagycsütörtökön a szentmise előtt, Nagypénteken a szertartás alatt majd szombaton ugyancsak a vigília mise alatt lesz gyóntatás.
10. Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt bentlakásos húsvéti lelkigyakorlatra Pálosszentkútra 2015. április 2-5. között. A Szent Három Napot együtt ünneplik a résztvevők és a pálos szerzetesek. A szokásos liturgikus szertartásokon kívül a zsolozsma összes imaóráját is imádkozzuk. A pálos atyák elmélkedéseket tartanak. Jelentkezés és további információ a palosszentkut.hu oldalon.
11. A húsvéti virágdíszítésre a Szent István szobor melletti perselyben lehet adományokat elhelyezni.

12. A múlt heti, Szentföld javára történt gyűjtés összege 145.585,- Ft volt.
13. Jövő vasárnap Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadásának főünnepe lesz. Ez a nap egyben április hónap első vasárnapja is. Du. 4 órakor megtartjuk a közös szentségimádási órát, az 5 órai szentmisét pedig jótevőinkért ajánljuk fel.