Engesztelő szentségimádás a békéért a Sziklatemplomban

Április 22-én lesz a pálosok által szervezett, a világ békéjéért meghirdetett imakilenced hatodik alkalma

2016. április 22.

Április 22-én, pénteken az este 8 órai szentmise és befejező imaóra után lesz az engesztelő szentségimádás, virrasztás következő alkalma Krisztus küzdő Egyházáért és a keresztények üldözőiért. Az imádságot fél 10 órakor kezdjük és kb.1,5-2 óra hosszan fog tartani. A templomot kezdéskor bezárjuk és a befejezés után nyitjuk ki. Szeretettel várjuk minden kedves Testvérünket, aki örvendező szívvel imádkozna, virrasztana a feltámadt, és az Oltáriszentségben köztünk jelenlevő Jézus Krisztus előtt. Az imaóra a pálosok által szervezett, a világ békéjéért meghirdetett imakilenced hatodik alkalma lesz.
Az imakilenced megelőző alkalmairól szóló beszámolókat itt és itt olvashatják. 

A pálosok könyörgése Európa, a Közel-Kelet és a világ békéjéért:

"Urunk Istenünk, Mindenható Atyánk! Töredelmes lélekkel, megtört és alázatos szívvel borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Fiad színe elé tévelygő, üldözött, küzdő egyházadért. Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben – akár életünk árán is – megvalljunk téged a Dicsőséges Szentháromságban. Hozzád fohászkodunk azokért is, akik üldözik egyházadat, és akik még nem ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel hirdessük az Örömhírt és építsük Isten Országát! A mi urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen."