Engesztelő szentségimádás a békéért a Sziklatemplomban

Október 14-én, pénteken lesz az engesztelő virrasztás kilencedik – de nem befejező – alkalma.

2016. október 14.

Október 14-én, pénteken az esti szentmise és Befejező imaóra után lesz a pálosok által szervezett, a világ békéjéért meghirdetett imakilenced kilencedik – de nem befejező – alkalma. Az imádságot 21.30-kor kezdjük és kb. 2-2 és fél óra hosszan fog tartani. A templomot kezdéskor bezárjuk és a befejezés után nyitjuk ki. Szeretettel várunk minden kedves testvérünket, aki töredelmes szívvel imádkozna, virrasztana a Szűzanya közbenjárását kérve az Oltáriszentségben köztünk lévő Úr Jézus előtt.

Az imakilenced megelőző alkalmairól szóló beszámolót olvashatnak A fehér barát pünkösdi számában

A pálosok könyörgése Európa, a Közel-Kelet és a világ békéjéért:

"Urunk Istenünk, Mindenható Atyánk! Töredelmes lélekkel, megtört és alázatos szívvel borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Fiad színe elé tévelygő, üldözött, küzdő egyházadért. Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben – akár életünk árán is – megvalljunk téged a Dicsőséges Szentháromságban. Hozzád fohászkodunk azokért is, akik üldözik egyházadat, és akik még nem ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel hirdessük az Örömhírt és építsük Isten Országát! A mi urunk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen."