Engesztelő virrasztás a Sziklatemplomban

Folytatjuk az engesztelő szentségimádást Krisztus küzdő egyházáért, hogy mi keresztények visszatérjünk első szeretetünkhöz

2017. február 3.

Felelevenítve és tudatosítva az engesztelő virrasztások eredeti szándékát 2017. február 3-án Szent Balázs napján, elsőpénteken, a 20 órai szentmise és befejező imaóra után, kb. 21 órától 22.30-ig folytatjuk az engesztelő szentségimádást Krisztus küzdő egyházáért, azért, hogy mi keresztények visszatérjünk első szeretetünkhöz és valóban a föld sója és a világ világossága legyünk, hiszen erre kaptunk meghívást! Legyünk hiteles keresztények, krisztusiak, hogy újra azt mondhassák rólunk, mint a kereszténység első századaiban: "Nézzétek, hogy szeretik egymást!" Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket, aki töredelmes lélekkel imádkozna, ezzel a szándékkal a szívében, az Oltáriszentségben jelenlévő Jézus Krisztus előtt”

Nagyon fontosnak érezzük ezt a sorrendet szándékainkban, kérő imádságainkban, mert ha elsősorban önmagunk megváltozásáért, jobbá válásáért, Krisztusban való újjászületésünkért könyörgünk – és ha erre minden erőnkkel törekszünk is – hatással leszünk környezetünkre, barátainkra, ellenségeinkre, a családra, a rendekre, az egyházra, a nemzetre, így növelve Krisztus szeretetét és békéjét – Isten országát közöttünk – az egész világon!
Hogy valóban Istennek tetsző módon tudjunk imádkozni, kérni, engesztelni, Szent Pál szavai vezethetnek, erősíthetnek bennünket: "Hasonlóképpen a Lélek is segítségünkre van erőtlenségünkben, mert nem tudjuk, hogyan imádkozzunk helyesen; de maga a Lélek jár közben értünk szavakba nem foglalható sóhajtásokkal. Aki azonban vizsgálja a szíveket, tudja, hogy melyek a Lélek kívánságai, tudja, hogy közbenjár a szentekért Isten akarata szerint." (Róm 8,26-27)

A 2016-ban elkezdett engesztelő virrasztások ezentúl elsőpéntekenként lesznek megtartva, rövidebb formában, kissé módosított szerkezettel. Az első alkalommal (február 3.) a karácsonyi ünnepkör szentírási szakaszaival fogjuk kezdeni az imádságot – gregorián dallamokkal összekötve –, majd folyamatosan haladunk előre – hónapról-hónapra – az Evangéliumokban, Krisztus tanítását csendes szemlélődésben hallgatva, figyelmes szívvel keresve, hogy mit is üzen nekünk, serkentve személy szerinti újjászületésünket.

Különleges alkalmakkor eredeti formájában is fogjuk imádkozni az „Engesztelő Virrasztást".

 

krisztogram

 

"Urunk Istenünk, Mindenható Atyánk! Töredelmes lélekkel, megtört és alázatos szívvel borulunk le az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Fiad színe elé tévelygő, üldözött, küzdő egyházadért. Növeld hitünket, erősítsd reményünket, tökéletesítsd szeretetünket, hogy mindenkor és minden helyzetben – akár életünk árán is – megvalljunk téged a Dicsőséges Szentháromságban.

Hozzád fohászkodunk azokért is, akik üldözik egyházadat, és akik még nem ismerték meg Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki az Út, az Igazság és az Élet! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, hogy túláradó kegyelmed által, lélekben újjászületve igaz életünkkel hirdessük az Örömhírt és építsük Isten Országát! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten, mindörökkön örökké. Ámen."