Teljes búcsú a jubileum évében

Teljes búcsú elnyerésére van lehetőség a Jasna Góra-i Szűzanya Kegyképe megkoronázásának jubileumi évében.

2017. március 3.

AZ APOSTOLI PENITENCIÁRIA külön dekrétuma alapján 2016. december 8-tól 2017. december 8-ig teljes búcsút nyerhet:

— aki a Jasna Góra-i Szűzanya Kegyhelyére elzarándokol és ott a megkoronázott Kegykép előtt a szent szertartásokban részt vesz;
— Mária által alázatosan kérve Istent imádkozik Lengyelország hűséges kitartásáért a keresztény hitben, új papi és szerzetesi hivatásokért, a családok, a világ és az Egyház oltalmáért, valamint a Szentatyáért;
— a Szűzanya Kegyképe előtt imádkozva elmond egy Miatyánkot, egy Hiszekegyet és a Boldogságos Szűz Mária, Lengyelország Királynője oltalmát kéri;
— a bűnbánat és kiengesztelődés szentségében részesülve szentáldozáshoz járul.
— a teljes búcsúban részesülhetnek az idősek, betegek, és mindazok, akik megfelelő okból nem hagyhatják el otthonukat, de lélekben csatlakoznak azokhoz, akik jámbor lélekkel felkeresik a Kegyhelyet. Ezek a személyek a megszentelő kegyelem állapotában keltsék fel magukban a búcsú elnyeréséhez szükséges három rendes feltétel teljesítésének (mielőbbi) szándékát és a Szűzanya bármilyen képe előtt mondják el ájtatos lélekkel a fent említett imádságokat, felajánlva az irgalmas Istennek Márián keresztül szenvedéseiket és életük gyarlóságait.