Elsőpénteki engesztelő virrasztás a Sziklatemplomban

Június 2-án folytatjuk az engesztelő szentségimádást.

2017. június 2.

Június 2-án, első pénteken, az esti szentmise és befejező imaóra után, kb. 21 órától 22.30-ig folytatjuk az engesztelő virrasztást Krisztus küzdő egyházáért, hogy mi keresztények visszatérjünk első szeretetünkhöz, és valóban a föld sója és a világ világossága legyünk! Szeretettel hívjuk és várjuk minden kedves testvérünket!  

krisztogram

Könyörögjünk!
Urunk Jézus Krisztus! Töredelmes lélekkel, megtört és alázatos szívvel borulunk le előtted tévelygő, üldözött, küzdő Egyházadért. Világosítsd meg elménket, gyújtsd lángra szívünket, hogy visszatérjünk első szeretetünkhöz és valóban a föld sója és a világ világossága legyünk, hiszen erre kaptunk Tőled meghívást! Szentlelked által legyünk igaz keresztények, Krisztusiak, hogy újra azt mondhassák rólunk a pogányok: Nézzétek, hogy szeretik egymást! A Boldogságos, mindenkor Szeplőtelen Szűz Mária, az összes angyalok és szentek közbenjárására könyörgésünk jusson Szent színed elé, aki az Atyával és Szentlélekkel együtt élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.


 Veni Creator Spiritus

Teremtő Lélek, jöjj közénk,
híveid szívét látogasd,
töltsd malaszttal a lelkeket,
kiket hatalmad alkotott!

Te, kit Védőnek mondanak,
s mellénk a magas Ég adott,
Tűz, élő Forrás, Szeretet,
Te, lelkek lelki Olaja.

Ajándékoddal hétszeres,
Te ujj az Isten jobb kezén,
Atyának ígért szózata, 
Ki ajkainkat megnyitod.

Érzékeinkbe gyújts Te fényt,
Szívünk szerelmed töltse be,
 mi bennünk testi gyengeség,
Örök erőddel izmosítsd!

Ellenségünket űzzed el
a békét tüstént hozd közel
előttünk járva, mint vezér, 
kerüljünk mindent, ami árt.

Általad tudjuk az Atyát,
Ismerjük, adjad a Fiút,
ki kettejüknek Lelke vagy,
Tebenned higgyünk végtelen.

Ezt teljesítse az Atya,
s vele egylényü Egyfia,
aki veled uralkodik,
ó, Lélek, minden századig!

Ámen.

Hrabanus Maurus pünkösdi himnusza
(Fordította: Babits Mihály)