Pálos 70 zarándoklat

"Vincit qui se vincit. Az győz, aki önmagát legyőzi."

2018. október 5.

 2018. október 5-6-7 között immár nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre rendünk aktív közreműködésével a Pálos 70 zarándoklat. 

A Pálos 70...

... teljesítménytúra, kirándulás, zarándoklat mindenkinek, aki

  • 3-70 kilométer közötti távokon,
  • egy vagy több nap alatt végigjárva, 
  • szeretne lelkileg feltöltődni, elmélyülni,
  • útközben megismerkedve a pálos szellemiséggel, a pálos emlékekkel. 

A program kiváló lehetőség arra, hogy a természetben találkozzunk a Természetfelettivel.

Mindenkit szeretettel várunk! 

Pálos testvérek

Részletek, bővebb információ és jelentkezés a Pálos 70 honlapján.

pecset0

 

"Vincit qui se vincit. Az győz, aki önmagát legyőzi."

A győzelem vágya hozzátartozik emberségünkhöz. A történelem kezdetétől fogva mindig nagyra tartották azokat a hősöket, akik erejükkel vagy bölcsességükkel felülkerekedtek az ellenségen. Családjaikat, népeiket mentették meg így.
Ahhoz, hogy a harc kimenetele győzelem legyen, rengeteg tapasztalatra, gyakorlásra és kihívásra volt szükségük, a gyakorlótéren és a nyílt harcmezőn egyaránt.

Jogosan feltehetjük a kérdést, hogy a harc és győzelem kérdése nem csupán egy olyan világban merül fel, ahol van bűn és a bűn miatt szenvedés? Hiszen ahol béke van és harmónia emberek és népek között, ott mi szükség van arra, hogy győzzünk? Hiszen nincs ellenség, aki megbontaná a békét!
Ennek ellenére mondhatjuk, hogy a győzelem vágya hozzátartozik az ember istenképiségéhez. A Teremtés könyvének első lapjain találkozunk a paranccsal: „Hajtsátok uralmatok alá (a földet) és uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain, és minden állaton, amely mozog a földön!” (Ter 1,29).

Uralkodni és győzni – ez a két szó nagyon közel áll egymáshoz. De mi a kettő között az összefüggés? Az uralkodás, ahogy az előbb láttuk, a teremtésben nekünk adott isteni parancs. Azt jelenti, hogy Isten nevében és erejével, az ő bölcsességével kell gondját viselnünk a kertnek, amelyet Isten ránk bízott, vagyis a világnak. Az uralkodó eredeti értelemben olyan személy, akinek papi küldetése van. A Teremtő áldását kell közvetítenie ebben a világban. Azért áll a teremtés csúcsán, hogy magát a Teremtőnek átadva, mindenkinek mindene legyen.
„Győzni” pedig annyit jelent, hogy ismét az uralkodás pozíciójába kerülünk, miután elvesztettük azt. Abban a világban ugyanis, amelyet már megfertőzött a sátán félrevezetése és a bűn, azt tapasztaljuk, hogy bennünk és körülöttünk más erők kerekednek felül, amelyeknek közös alapja a félelem, a harag és a csüggedés. Ezeket a sátán akarja elültetni bennünk, hogy ő uralkodhasson a föld felett.
Krisztus által azonban újra megkaptuk a hatalmat arra, hogy győzzünk. Ő mondta: „Nekem adatott minden hatalom az égen és a földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet!” (Mt 28,18-19)

A hatalom visszaszerzése ott kezdődik, hogy igyekszem megismerni életem azon területeit, ahol még nem vagyok szabad. Szembe kell néznem elkendőzött mozgatórugóimmal és elvesztett csatáimmal, függőségeimmel. Ez komoly és hosszú távú vállalkozás. De éppen itt válunk hasonlóvá a remetékhez, akik pontosan azért mentek ki a pusztába, az erdőkbe, hogy egy éles harcmezőre álljanak és visszaszerezzék az uralmat a föld felett saját testükben és így abban a Testben is, amelynek részesei vagyunk.

Puskás Antal OSPPE