Jubileumi szentmise Salföldön az egykori pálos templomban

30 éve tartják meg Szent Mária Magdolna ünnepnapját a romoknál.

2019. július 22.

Az idei búcsún, a pálosok fehér ruháját viselte a templom. Az ünnepi szentmisét Cséri Gergely, nemesgulácsi plébános atya celebrálta Puskás Antal pálos és Fódi Ákos, balatonedericsi plébános atya koncelebrálásával. Az idei alkalommal a szervezők régi vágya vált valóra: a szentmisét „ad orientem”, vagyis kelet felé fordulva mutatták be, ahogyan ez a középkorban is volt.

1990-ben, közel 500 év után először tartottak szentmisét a salföldi kolostorrom falai között, feltámasztva a búcsú hagyományát, amit 1475-től ápoltak pálos szerzetesek.
Idén a Pálos Rend 20. századi újraindulása óta a búcsú 30. évfordulóját ünnepeltük, ami a Rend, a kolostor és Salföld életében is jelentős esemény.

Az Úr feltámadásának első tanújára, az „apostolok apostolára”, a megtérő bűnös nők, az orvosok és gyógyszerészek, a haldoklók, a foglyok, a borászok, a fodrászok és a parfümkészítők védőszentjére emlékezünk.

Cséri Gergely atya szentbeszédében hangsúlyozta, hogy Mária Magdolna egészen „kézzelfogható” módon tapasztalhatta, hogy Isten megtöri a gonosz hatalmát. Jézus kiszabadította őt a gonosz hatalmából, s miután mindenható szavával széttörte a bilincset, amivel a gonosz szellem fogva tartotta, meghívta, hogy szegődjön a nyomába, kövesse és szolgálja:

„Ezután bejárta a városokat és falvakat, tanított, és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő és néhány asszony, akiket a gonosz lelkektől és a különféle betegségektől megszabadított: Mária, melléknevén Magdalai, akiből hét ördög ment ki, Johanna, Heródes intézőjének, Kuzának a felesége, Zsuzsanna és még sokan mások, akik vagyonukból gondoskodtak róla” (Lk 8,1–3).

Mária Magdolna tehát az asszonyok között volt, akik közvetlenül szolgálták az Urat, elkísérhették őt, s gondoskodhattak róla és apostolairól. Mária Magdolna neve mindig az első helyen szerepel a Jézust kísérő asszonyok között (Lk 8,2; Mk 15,40; 15,47; 16,1; Mt 27,56; 27,61; 28,1; Lk 24,10), akik közelről hallgathatták a Mester tanítását és a Golgotára is elkísérhették az Urat. Sőt, hűségük ezután is töretlen maradt.

Az idei búcsúra jelent meg a salföldi pálos kolostorrom történetét bemutató kötet, Somogyi György tollából. Az igényes, képekkel gazdagon illusztrált kötet méltó módon állít emléket a múltnak és mutatja be a kolostor jelenét. A könyvet meg lehet vásárolni a salföldi Pajta Galériában, ill. érdeklődni Somogyi Györgynél (a 06 30/667-4828-as számon) és Petrovics Miklós facebook oldalán.

Az ünnepi alkalmat gazdag agapé zárta.

Istenünk, a te egyszülött Fiad Mária Magdolnára bízta, hogy elsőként ő hirdesse a feltámadás örömhírét. Közbenjárására add, hogy példája nyomán mi is hirdessük, hogy Krisztus él, és megláthassuk őt dicsőségedben. Aki Veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Ámen.

– Papp Orsolya –

Fotó: Jekler Rudolf