Mi is kiáltsunk az Úrhoz!

Csóka János tartományfőnök atya szentmisét mutatott be a pécsi székesegyházban. Videóval.

2020. március 31.
 
Március 31-én, Nagyböjt ötödik hetének keddjén Csóka János tartományfőnök atya mutatott be szentmisét a Pécsi Székesegyházban. Alábbiakban a Pécsi Egyházmegye honlapjának cikkét idézzük. A szentmise visszanézhető a fenti videóban.

„Vándorolunk a beteljesedés felé, míg a zsidó nép vándorol az ígértet földje felé” – kezdte a homíliát a pálos tartományfőnök kedd reggel egyházmegyénk főtemplomában. János atya az ószövetségi olvasmányhoz (Szám 21,4-9) kapcsolódóan elmondta, a bibliai szakaszban olvasható zsidó vándorlás annak az előképe, ahogy mi ma a mennyek országa felé megyünk. „A vándorlásnak azonban része a lázadozás, ahogy a zsidó nép türelmetlenné vált az út során, úgy fellázadt Isten ellen. Nem értették miért úgy történnek a dolog, ahogy, és nem úgy, miként szerették volna, elfáradtak, ezért elöntötte őket a harag és a bizalmatlanság. Viszont ahol felüti fejét a hitetlenség, ott az Istennel való kapcsolat megszakad, ott az Istenbe vetett bizalom kihűl, és ekkor szakad ránk az engedetlenség, ami mardossa az embert” – mondta, majd hozzátette, hogy a bűneink marnak minket.

De a bibliai szakaszban a zsidó nép mégis felismeri, hogy Istent kell követniük és ekkor az Úrhoz kiáltanak, a sebeik pedig meggyógyulnak, mert a Vele való kapcsolat mindennél fontosabb. „Mi is kiáltsunk az Úrhoz! Viszont az Ő megoldása nem az, hogy elveszi a nehézségeket, hanem az, hogy egy olyan reményt ad, ami felemel, ami továbbvisz, ami nagyobbá tesz. Jelen helyzetünkben is, amikor küzdünk az élet nehézségeivel, saját nyomorúságainkkal vagy akár ezzel a járvány sújtotta helyzettel, kiáltsunk Istenhez, ne felejtsük el, hogy Ő itt van velünk. Isten nem büntetni akar bennünket, Isten nem haraggal viszonyul, hanem sokkal inkább megmenteni, felemelni akar. Bár lehet, hogy nem oda visz vissza, ahova szeretnénk, hanem oda, ahol valami szebb vár ránk, az örökkévalósághoz visz.”

Végül így zárta prédikációját a pálos tartományfőnök: „Az öröm és béke útja, hogy aki alkotott minket, az mindig velünk van. Ha el is térünk tőle, Ő visszafogad minket, mert velünk akar járni az életünk útján.”

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye


† EVANGÉLIUM Szent János könyvéből

Krisztus igazi mivoltát megdicsőülése igazolja majd.

A Sátoros-ünnep alkalmával Jézus így beszélt a farizeusokhoz: „Én elmegyek, és ti hiába kerestek, mert meghaltok bűneitekben. Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek.”
A zsidók erre tanakodni kezdtek: „Csak nem akarja megölni magát, hogy ezt mondja: »Ahová én megyek, oda ti nem jöhettek?«”
Jézus így folytatta: „Ti innen alulról vagytok, én felülről vagyok. Ti ebből a világból vagytok, én nem ebből a világból vagyok. Azért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben, mert nem hiszitek el rólam, hogy ki vagyok: ezért kell meghalnotok bűneitekben.”
Erre megkérdezték: „De hát ki vagy te?”
Jézus azt válaszolta: „Kezdettől fogva az vagyok, amit mondok is nektek. Sokat kellene még beszélnem rólatok, és ítéletet mondanom felettetek, mert aki engem küldött, igazmondó; én pedig azt hirdetem a világnak, amit tőle hallottam.” De azok nem értették meg, hogy az Atyáról beszél nekik.
Végül Jézus azt mondta nekik: „Ha majd felemelitek (a kereszten) az Emberfiát, akkor megtudjátok, hogy én vagyok, és hogy semmit nem teszek önmagamtól, hanem azt hirdetem, amit Atyámtól tanultam. Aki küldött engem, az velem van, és nem hagy magamra, mert én mindig azt cselekszem, amiben ő tetszését találja.”
E szavak után sokan hittek Jézusban.

Ezek az evangélium igéi.

(Jn 8,21-30)