Miben tapasztalhatjuk a hit megnyilvánulását?

Csóka János tartományfőnök atya szentmisét mutatott be a pécsi Belvárosi templomban. Videóval.

2020. április 25.
 

Húsvét második hetének szombatján, reggel 7.00 órakor, Szent Márk evangélista ünnepén Csóka Péter János OSPPE, pálos tartományfőnök mutatott be szentmisét a Belvárosi templomban.

„Ma Szent Márkot ünnepeljük, köszönjük meg neki, hogy hirdette az evangéliumot, hogy tovább adta, mert ennek is része van abban, hogy most ismerjük Jézus tanításait, hogy Egyházunk tovább adta a hit kegyelmét, mert ez a legnagyobb kincsünk” – ezzel a gondolattal kezdte homíliát Csóka János atya, majd ismétlésként hangsúlyozta, köszönjük meg Szent Márknak, hogy mindebben része volt.

04.25 2Ezt követően a pálos tartományfőnök egy jelenlévő nehézségre világított rá. „Úgy tűnik, hogy minden rendben van, gyakorolhatjuk a vallásunkat. De mindig jönnek divatosnak vélt-, egy adott korhoz kötődő gondolatok, amik kikezdik a hitet, elkezdik gyengíteni és úgy állítják be, mintha bárgyú, gyermeteg lenne, amit már meghaladtunk, amin már túl vagyunk.”

„Viszont a mi hitünk alapja, hogy nincs más, csak Jézus, csak Ő támad fel a halálból. Mégis ez bárgyúnak, gyermetegnek, időnként meseszerűnek hat a mai világban” – magyarázta és hozzátette, minden korban voltak olyan eszmeáramlatok, amik megpróbálták kikezdeni a hitet. Mindezek mögött pedig ott van a sátán, aki ordító oroszlán módjára körbejár és keresi, hogy tud elnyerni minket. „A gonosz csak úgy tud elnyerni minket a hittől, ha a Krisztusba vetett gyermeki bizalomtól megpróbál eltávolítani bennünket. Mintha azt mondaná: ez kevés, ezt túl kell haladni. De a mi hitünk az, hogy nincs más, csak Jézus Krisztus. Ő az, aki jelen van az Oltáriszentségben. Ő az, aki Lelke által jelen van bennünk, az Ő Egyházában. Ő az, akit megkaptunk a szentségekben, a keresztségben. Ő az, aki helyreállít a Szent gyónásban. Ha ez gyermeki, nem bánom, legyen az, de ez a mi hitünk.”

Majd a szerzetes atya konkrét tapasztalásokat is említett, amelyek megerősítik a hitünket. „A hitnek megnyilvánulásai vannak, betegek gyógyulnak meg, ördögtől megszállottak szabadulnak meg. Naiv ez a hit? Akkor miért gyógyult meg a beteg? Aki hisz, azt a jelek kísérik” – hangzott el, akárcsak a tény, miszerint az élet számtalan területén megtapasztalhatjuk Isten segítségét, csodáját egy adott helyzetben. „Nem belemagyarázás, amikor Isten megment egy nehéz helyzettől, egy testi vagy lelki veszélytől. Amikor ezt megtapasztaljuk, már nem mondjuk, hogy ez gyermeteg, naiv hit, hanem kezd megerősödni bennünk, hogy ez a valóság.”

„Erősödjünk meg a hitben, mert nincs más, csak Jézus Krisztus. Nincs más, Ő az, aki jelen van a szentségekben, az Eucharisztiában, bennünk, hívő emberekben az Ő Lelke által.”

Csóka János atya a homília zárásakor újból felolvasott egy részt Márk evangéliumából, végül néhány elgondolkodtató kérdést tett fel. „»Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.« (Mk 16,16-18)

Neked mi az, amit Isten adott? Miben tapasztaltad meg a hit megnyilvánulását? Hol volt átütő erejű az életedben a hit, ami megmutatkozott, ami átvillant a te szürke mindennapjaidon? Mi a te adományod?”

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye


† EVANGÉLIUM Szent Márk könyvéből

Aztán így szólt hozzájuk: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. Akik hisznek, azokat ezek a jelek fogják kísérni: Nevemben ördögöt űznek, új nyelveken beszélnek, kígyókat vehetnek kezükbe, és ha valami mérget isznak, nem árt nekik, ha pedig betegekre teszik a kezüket, azok meggyógyulnak.”
Az Úr Jézus, miután szólt hozzájuk, fölment a mennybe, elfoglalta helyét az Isten jobbján, ők meg elmentek, s mindenütt hirdették az evangéliumot. Az Úr velük volt munkájukban, és tanításukat csodákkal kísérte és igazolta.

Ezek az evangélium igéi.

(Mk 16,15-20)