Magyarok Nagyasszonya Búcsú – Márianosztra

A kegyhely búcsúünnepén Marian Waligóra pálos atya mutatott be ünnepi szentmisét, amely Pálos70 zarándoklat záró miséje is volt.

2020. október 12.

Magyarok Nagyasszonya ünnepéhez kapcsolódóan október 11-én, vasárnap délután három órakor Marian Waligóra pálos atya ünnepi szentmisét mutatott be a márianosztrai bazilikában. A kegyhely búcsúünnepén bemutatott szentmise a Pálos70 zarándoklat záró miséje is volt egyben. A szentmise elején Vízi András házfőnök plébános atya köszöntötte a zarándokokat. A szentmisén Puskás Antal tartományfőnök atya és Csóka János atya koncelebráltak.
Az ünnepi eseményre Márianosztrára érkezett a pálos kiállítóbusz is, melyet Sudár Annamária és Török Máté kurátorok mutattak be az érdeklődőknek.

Fotó: Török Máté


Marian Waligóra atya prédikációja Magyarok Nagyasszonyának ünnepén Márianosztrán

„Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled, áldott vagy Te az asszonyok között.”

Kedves Testvérek !

A mai ünnep evangéliumának szavai egy nem hétköznapi köszöntést hordoznak. A Máriának intézett szavak egyértelműen és azonnal a szívébe hatolnak. Az angyal ezt mondja : „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled!” Megismerteti Máriával azt a nem mindennapi csodálatos igazságot, hogyan vesz lakást benne az Isten, ugyanakkor megnyitja szívét kegyelmének különleges működésére.

Nagyon gyakran ismételjük eme köszöntésnek a szavait, például amikor az „Úrangyalát” vagy a rózsafüzért imádkozzuk. Lehet, hogy nem is érezzük a súlyát, jelentőségét..., közhellyé válik számunkra. Mindeközben az Istennek a Boldogságos Szűz Mária iránti szeretetét hordozza magában, és azokról a bőséges ajándékokról, talentumokról szól, amelyeket Ő – az Isten – ad Máriának.

És a mai napon nem azért jövünk Máriához, mert az Úr Őt nekünk adta? És nem azért jövünk Máriához, mert Ő – az Isten – megmutatta nekünk szépségét? Azt is mondhatjuk, hogy Isten mintegy kiemelte Őt, Máriát a világ szennyéből és megmutatta nekünk az Ő szívének szépségét! A Boldogságos Szűz Máriában megmutatta számunkra, hogy az ember teljesen átadhatja magát Istennek úgy, hogy ebben örömét lelje! Máriában megmutatta nekünk, hogy lehet érte élni és dicsőíteni Őt, s így boldognak lenni. Végülis Mária maga beszél erről saját, szépséges imájában, a Magnificatban – „Magasztalja lelkem az Urat…”, amit mi Vele ismételünk a mindennapi Vesperásban, Esti dicséretben...
Kedves Testvérek!
A rendkívüli Pálos 70 kedves zarándokai!

Az angyal Máriához intézett különleges köszöntésének szavai: „Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van teveled!”, a mi szívünket is megérintik. Isten küldötte, aki látogatásakor Máriával beszélget, külön-külön nekünk is mondja, „Az Úr van teveled!”. Az Úr, akinek odaadod az idődet, erődet, veled van – ez azt jelenti, hogy Ő benned van, mint Máriában. Hozzá hasonlóan benned is kedvét leli az Úr, örül neked éppen azért, mert ma vágyódsz utána, akarsz, törekszel Vele, az Úrral lenni, érte élni.

Gondolkodjunk el azon, hogy ténylegesen hol helyezkedik el a szívünk? Isten velem van, keres engem, kopogtat bensőm ajtaján. Vajon a szívem készen áll, nyitott Őt befogadni; terveit, javaslatait magáévá tenni? Vajon hasonlít-e egy kicsit is a szívem Mária szívéhez?

Nem hiányzik-e belőlünk és szeretteinkből az Istennek szentelt szív, a terveinek valójában alávetett szív?

Kedves Zarándokok!
Emlékezzünk Szent II. János Pál pápára! Éppen ebben az évben, amikor a születésének 100. évfordulóját ünnepeljük. 1982. június 22-én Luigi Poggi érsek a Vatikánból Lengyelországba, Częstochowába, Jasna Górára egy különleges ajándékot hozott. Jubileumi év volt Jasna Górán, arra emlékeztünk, hogy 600 éve érkeztek a pálosok innét, Márianosztráról Częstochowába. Poggi érsek II. János Pál pápa nevében átadott egy aranyból készült, míves szívet, amelyen a pápai jelmondat volt olvasható – „Totus Tuus”. A következőket mondta: „A Szentatya általam nyújtja át az Isten Anyjának szimbolikusan a szívét – ezt az arany szívet (…). Emlékeztessen benneteket mindig ez az arany szív a Szentatya szívére, amely lángoló szeretettel dobog hazája iránt…”.
Ez az arany szív ajándék a többi adomány között látható, amelyeket Szent II. János Pál pápa személyesen hozott Jasna Górára. Ilyen az Istenanya kegyképe közvetlen közelében található arany rózsa, arany rózsafüzér, és a merénylet idején használt reverenda öve.

Ez a csodálatos lelki hozzáállása a pápai szívnek, amely Máriának, az Ő mindvégig tartó oltalmának lett felajánlva, emlékeztessen bennünket arra, hogy az igazi szívnek, Máriával együtt, az Ő példájára, Istennek átadottnak kell lennie. A kiteljesedő szív, mint Máriáé, mindvégig Isten akaratára, az Ő elvárásaira hallgat.

Nekünk is szükségünk van ilyen hozzáállásra! Mondjuk együtt ma Máriával és Szent II. János Pál pápával „Egészen a Tiéd!” „Totus Tuus!”! Meghallva „Az Úr van teveled” örömhírt, vagyis hogy Ő velem van, mondjuk mi is Istennek, hogy szeretnénk Vele lenni!

Itt, ezen a Boldogságos Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya iránti szeretetnek szép történetével megjelölt helyen, mondjuk el saját felajánlásunkat Máriának, és Máriával együtt mondjuk ki Istennek a mi „igenünket”. Helyezzük ebbe a felajánlásba fáradtságainkat, erőfeszítéseinket (sokan közületek gyalog érkeztek a hegyeken, a Dunakanyar csodás erdőin keresztül). Helyezzük ebbe a felajánlásba nehézségeinket, „megtört”, sérült szívünket. Ugyan gyengék vagyunk, gyakran következetlenek döntéseinkben, mégse féljünk Istennek „igent” mondani, felajánlani magunkat!
Bár ehhez a belső szépséghez, amelyet Máriában és Szent II. János Pál pápában szemlélhetünk, még belőlünk sok hiányzik, mégse féljünk a nyomukban járni. Ne féljünk teljesen kimondani, hogy mindvégig „Totus Tuus” „Egészen a Tiéd” vagyok Istenem! Ez a lelki hozzáállás jellemezte a Fájdalmas Szűzanyát Fia keresztje alatt, és ez a lelki hozzáállás jellemezte Szent II. János Pál pápát is küldetésének betöltésében mindvégig, annak ellenére, hogy a betegségből adódó fájdalom erősen korlátozta fizikai erejét.

Kedves Testvérek!
Javaslom, hogy mondjuk el együtt most Máriának azt a felajánlást, amelyet Isten Szolgája, Stefan Wyszyński bíboros (mondhatjuk a lengyel Mindszenty) imádkozott:

Felajánlás a Szentséges Szeplőtelen Szűznek (Stefan Wyszyński bíboros) – kérem, ismételjük utánam:
Szeplőtelen Szűz Mária Isten anyja! Felajánlom Neked testemet és lelkemet, minden imámat és munkámat, örömömet és szenvedésemet, mindent ami vagyok és ami az enyém. Készséges szívvel átadom magamat anyai szereteted fogságába. Teljes szabadsággal rendelkezz velem az emberek megváltásának munkájában és Szent Egyházad javára, akinek Anyja vagy. Mostantól kezdve Veled, Általad és Neked akarok tenni mindent. Tudom, hogy saját erőmből semmit sem tudok megtenni. Te megtehetsz mindent, ami a Te Fiad akarata és Te mindig győzöl. Add meg, keresztények segítsége, hogy családom, plébániám és egész hazám Szent Fiad igaz királysága és a Te valódi királyságod legyen. Ámen.

 

Fotó: Szentirmay Piroska, Török Máté