Klastrompusztai búcsú

"Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt"

2015. szeptember 13.

2015. szeptember 13-án, vasárnap volt a Pálos Rend első templomának és kolostorának a búcsúünnepe Klastrompusztán. Az ünnepi szentmisét nagyszámú hívő jelenlétében Csóka János pálos tartományfőnök atya mutatta be. A szentmisén a pálos rend részéről részt vett a lengyelországi Czestochowából a Generális atya képviseletében érkezett Mariusz Tabulski definitor atya, valamint Bátor Botond tartományi gondok atya és Vörös Bulcsú testvér. A búcsúünnepen megjelent több pálos vonatkozású település polgármestere, képviselője, valamint ott voltak a MotorkerékPálosok, és az Európai Borlovagrend képviselői is. A szentmise elején Csóka János tartományfőnök atya köszönetet mondott mindenkinek, aki bármit tett lélekben, cselekedetekben, vagy anyagiakban a klastrompusztai pálos romokért, kifejezte örömét, hogy a rom idén augusztus végén felvételt nyert Komárom-Esztergom Megye Értéktárába, valamint megemlékezett az elhunyt Dr. Aczél László Zsongor pálos atyáról, Dr. Balpataki Béla atyáról, pálos konfráterről, és Simó Gáspárról, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság egykori osztályvezetőjéről, valamint a hely feltárásában egykor jelentős szerepet vállaló Dr. Kovalovszki Júlia régészről, akik korábban oly sokszor ott voltak ezen az ünnepi alkalmon.

Szentbeszédében János atya Szent Pál apostol Filippiekhez írt leveléből kiindulva beszélt arról, hogy Isten Fia kiüresítette önmagát, lemondott isteni hatalmáról, lehetőségeiről, hogy egészen hozzánk hasonló ember legyen – a bűnt kivéve. Ha Ő ezt vállalta értünk, mi is letehetünk valamit abból, amink van, hogy segítsük embertársainkat lelki, szellemi, anyagi kincseinkből. Jézus nem a fölöslegéből adott – szenvedései, keresztáldozata valódi veszteség volt számára. Ha követni akarjuk Őt, mi sem riadhatunk vissza a veszteségektől, hisz ez együtt jár az áldozatos szeretettel. Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe arra is emlékeztet minket, hogy Jézus Krisztus mindenkiért meghalt; ugyanazzal a szeretettel áldozta fel magát minden egyes emberért, korra, nemre, vallásra való tekintet nélkül. Vagyis, minden ember a testvérünk. Hisz Jézus nem tett különbséget köztünk, hanem mindannyiunknak helyet készített a mennyben, testvéri közösségben. Így kell tekintenem minden egyes embertársamra: testvérem. Azonban ez nem zárja ki, hogy ha ez a testvérem veszélyeztet, életemre tör, akkor ne védhetném meg magam. Ami pedig a ránkbízottakat illeti, őket egyenesen kötelességünk megvédeni.

A szentmisén Bárdonicsek László, a pécsi Pálos Templom kántora és a budapesti Sziklatemplom szkólája látta el a zenei és énekes szolgálatot.