"Barátokkal Sajóládon" - könyvbemutató

A kötet a falu történetét írja le, mely emlékezetében tartja és gondozza a pálosok emlékét.

2015. november 9.

 

2015. november 9-én Sajóládon került bemutatásra a Farkas Ferenc és Vitéz Gábor Miklós szerzők által írt Barátokkal Sajóládon, Falutörténet 1387-2015 című kötet. A kötetet szerkesztette és lektorálta Dr. Rémiás Tibor.


A könyv Sajólád település történetét írja le, mellyel kapcsolatban először a település korábbi plébánosa Dr. Balpataki Béla pálos konfráter jelentetett meg kiadványt. A most bemutatott mű a falunak az 1300-as évek óta ismert történetét - és benne a pálosok jelenlétét - követi nyomon napjainkig. A pálosok kolostora a 15. században épült meg a falu határában, a törökdúlásig szépen gyarapodott és egyike volt a rend legjelentősebb kolostorainak, majd a romlás idején elnéptelenedett a környék lakosságával együtt. E kolostornak volt elöljárója (perjele) Martinuzzi Fráter György, a későbbi esztergomi érsek és bíboros, államférfi. A megújulás idején a kolostor és a templom újjáépítése után visszatelepedtek a pálosok, megerősödött és virágzott a rend a 1786-ig, a feloszlatásig.


A könyvbemutatót a Fráter György Katolikus Általános Iskola aulájában tartották, ahol megjelentek a szerzők és a szerkesztő is. Az aula zsúfolásig megtelt érdeklődőkkel, akik előtt a házigazda Pozbai Zoltán Sajólád polgármestere méltatta a kötetet, majd Csóka János tartományfőnök atya mondott beszédet, melyben kiemelte, hogy a bemutatón való jelenléttel is azt kívánta kifejezni, hogy a Pálos Rend nagyra értékeli azt, hogy a falu közössége ilyen élénken emlékezetében tartja és gondozza a pálosok emlékét.