Szent Imre-búcsú a pécsi Pálos templomban

a Pálos Baráti Kör lelki délutánján Zatykó László ferences atya a keresztény nevelésről beszélt

2015. november 8.

2015. november 8-án, vasárnap tartottuk a pécsi Szent Imre templom búcsúját. Az ünnep alkalmából 15:00 – 18:00 óra között a Pálos Baráti Kör lelki délutánján az elmélkedéseket Zatykó László ferences atya tartotta. A 18:00 órakor kezdődött szentmisét Zatykó László atya mutatta be a pálos atyák és az egyházmegyéből jelenlévő atyák koncelebrálásával. A templom zsúfolásig megtelt az ünnepi alkalmon. A szentmise ünnepélyességét a Schola Sancti Pauli közreműködése is emelte.

Délutáni elmélkedéseiben László atya hangsúlyozta, hogy a keresztény nevelés alapja a szeretet, ugyanakkor a nevelés elsősorban példaadást jelent. Legfőbb példaképünk maga Jézus, aki „nem óraadó, hanem életadó tanár." Nemcsak szavaival, hanem egész életével, és „utolsó leheletével is tanít”. Legfontosabb, hogy "Jézus nekem is tanítóm legyen", hogy személyes kapcsolatban legyek vele.

Az ünnepi szentmise szentbeszédében László atya elmondta, hogy Szent Imre tiszta élete, önként vállalt szüzessége mindannyiunk számára követhető példa, hiszen a tisztaság elsősorban azt jelenti: bármilyen életállapotban élek, mindenben Istent teszem az első helyre. Az Istennek való odaadottság által lesznek igazán mélyek és tartósak emberi kapcsolataink is.

Szent Imre nemes, férfias jelleme, lelki érettsége, amellyel fiatal kora ellenére vállalni tudta a szüzességet és hivatásbeli kötelezettségeit, a ma élő fiatalok számára is példa, amelyből erőt és bátorságot meríthetnek hivatásuk vállalásához.

 151118 pecs szent imrebucsu 2015 02