Személyi változások

A közelmúltban a következő személyi változások történtek a Magyar Pálos Rendben

2015. november 13.

Csóka János tartományfőnök atya szeptember 23-ával Borsos József atyát a pécsi kolostorból a márianosztrai kolostorba helyezte át,
november 13-ával Bátor Botond atyát a hargitafürdői kolostor házfőnökévé nevezte ki,
Balla Barnabás atyát pedig Hargitafürdőről a budapesti kolostorba helyezte a lelkipásztori munka ideiglenes segítésére.