Lengyel pálos testvértelepülése van Sajóládnak!

Sajólád – Wielgomłyny 2016.

2016. június 10.

”Sajólád méltán büszke több, mint 600 éves pálos templomára és kolostorára, hiszen kevés olyan van hazánkban, ami a magyar alapítású pálos rendhez köthető. Ezekből a vastag falakból árad a korábban itt élő pálosok lelkülete, ami megérinti a híveket.”- mondta Pozbai Zoltán polgármester 2014. május 31-én Sajóládon, a III. Pálos Települések Találkozóján. 

Ennek a szép ünnepi alkalomnak a jegyében lett nevezetes és emlékezetes dátummá 2016. február 4-e Sajólád életében, hiszen Sajóládnak, mint magyar pálos településnek testvértelepülése „született” Lengyelországban. Maga a gondolat Sajóládon fogant meg, melynek elsődleges célja a pálosok szellemiségének, barátságának, Krisztusba vetett hitének az elmélyítése, példaként nyújtása a település lakossága és minden ember felé.
Wielgomłyny egy közel 5000 lélekszámú lengyel nagyközség a Łódźi vajdaság területén - Częstochowa-tól kb. 65 km-re északkelet felé -, Lengyelország középtáján helyezkedik el. A választás elsősorban azzal magyarázható, hogy szintén pálos településről van szó. Wielgomłyny kolostorában ma is aktívan működnek a pálosok atyák, akik nem csak a saját településükön, hanem annak tágabb környezetében is hathatósan tevékenykednek, adnak példát a pálos lelkület tisztaságáról és az imádságos élet szépségéről.
A sajóládi delegáció Wielgomłyny-be történő februári utazását már számos hivatalos levelezés megelőzte, így ott már tudták, milyen célból vágott neki a hosszú útnak Sajólád vezetése. A viharos történelmi időkben megszületett lengyel-magyar barátság e személyes találkozó révén azonnal fellobbant. Erre Bogdan Witaszczyk, Wielgomłyny polgármestere köszöntőjében utalt is: „Ha valaki baráti kezet nyújt felém, megmarkolom jól, fogadom és viszonzom a barátságát”. A szívélyes fogadtatás, a közvetlenség és a sajóládiak felé tanúsított baráti ragaszkodás hamar viszonzásra talált. A kölcsönös viszontlátás és baráti kapcsolatok elmélyítése érdekében 2016. június 9-én érkezett Magyarországra a lengyel delegáció Wielgomyny-ből. A delegáció tagjai: Stanisław Łoś, a Wielgomłyny Községi Tanács elnöke; Bogdan Witaszczyk, Wielgomłyny nagyközség polgármentere; Jadwiga Staszczyk, Wielgomłyny Községi Kulturális é Sportcentrum igazgatója; O. Leszek Wójcik, Wielgomłyny Pálos Kolostor és Szt. Szaniszló Püspök és Vértanú Plébániatemplom plébánosa, házfőnöke; O. Bazyli Jarosław Cendrowicz pálos atya, a Szt. Szaniszló Püspök és Vértanú Plébániatemplomból; Bogumiła Smolarczyk; Wielgomłyny Központi Szociális Szolgálat vezetője és Józef Adam Jachimowski gépkocsivezető. Az esti miskolci sétát a vacsoraasztal mellett éjszakába nyúló baráti beszélgetés követte.
2016. június 10. napján rendkívüli testületi ülés keretében Sajóládon hivatalosan is sor került a lengyel testvértelepüléssel, Wielgomlyny nagyközséggel az együttműködési megállapodás aláírására. A mindkét fél részéről jóváhagyott, örömteli megállapodás – kapcsolódva a 2016. évi lengyel-magyar szolidaritás évéhez - több területen célozza meg hosszú távra a két település közötti együttműködést.
Az együttműködés céljai:
- Kölcsönös tapasztalatcserék az oktatás, a kultúra, a sport és a turisztika területén.
- Különböző intézmények közötti kapcsolattartás (gazdasági, társadalmi intézmények).
- Szakemberek tapasztalatcseréjének megszervezése az együttműködés minden területén.
- Együttműködés a gazdaság, az oktatás és képzés területén az infrastruktúra és környezetvédelem fejlesztésének figyelembevételével.
- Részvétel egymás kulturális, oktatási és gazdasági rendezvényein.

A vendégek meglátogatták Sajólád közéleti objektumait (az óvodát, a katolikus általános iskolát, a közösségi házat, az Unio Coop üzletét) és bemutatásra kerültek a helyi nevezetességek, műemlékek is. Külön öröm volt a lengyel pálos atyák számára a pálos templom megtekintése, ahol lengyel nyelven szentmisét is celebráltak.
A szívélyes vendéglátás mellett az iskolások és óvodások színvonalas műsorral, a néptánccsoport és a dalkör népi kulturális csokorral kedveskedett a lengyel delegáció tagjainak. Harmadnap, 2016. június 11-én a lengyel-magyar küldöttség együtt utazott Pilisszentlászóra, az V. Pálos Települések Találkozójára.
Ahhoz, hogy a három együtt töltött nap alatt szorosabbra fűződhetett a lengyel-magyar barátság a két település között, hozzájárult a pálos lelkiség és a pálos atyák példamutató segítőkészsége is, ami egy élő kapcsolódási pontot jelent Sajólád és Wielgomłyny számára.
Bogdan Witaszczyk és Pozbai Zoltán polgármesterek megegyeztek abban, hogy a két település életének fellendítése érdekében barátságos szívvel, közös célokkal és tervekkel néznek a jövő felé.
„Bízunk benne, hogy a következő találkozás tovább erősíti majd a kapcsolatot a települések között, megerősítve bennünk a pálos szellemiséget, a tenni akarást magyarságunkért. Már augusztus hónapban egy ünnepi hosszú hétvégére meghívást kaptunk Lengyelországba, ahová már most nagy örömmel készülünk és várjuk az újbóli találkozást lengyel barátainkkal. Köszönettel tartozunk a pálos barátaiknak a sok segítségért és azért az örökségért, amit szellemiségüknek és imádságos életüknek köszönhetően büszkén vállalhatunk fel Európában és a világban.”- összegezte a jövőbe vetett hittel a testvér települési együttműködési megállapodás lényegét Sajólád község polgármestere.


Sajólád, 2016. június 19.


Vitéz Gábor Miklós
a Ládi Körkép főszerkesztője