Urunk bemutatásának ünnepe – a Megszentelt Élet napja

Gyertyaszentelő Boldogasszony napján találkoztak az egyházmegyék szerzetesközösségei, hogy együtt ünnepeljenek, és tanúságot tegyenek hivatásukról

2017. február 3.

Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén, Gyertyaszentelő Boldogasszony napján tartják a Megszentelt Élet Napját. Hagyományosan ezen a napon találkoznak az egyházmegyék szerze-tesközösségei, hogy együtt ünnepeljenek, és tanúságot tegyenek hivatásukról. A pécsi egyházmegyében idén a betegápoló ferences nővérek adtak otthont a közös ünnepnek, Kozármislenyben. Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei, a magyarszéki Sarutlan Kármelita Nővérek, a Magyar Pálos Rend szerzetesei, valamint a Ciszterci Rend és az Irgalmasrend egy-egy képviselője vett részt az ünnepen a helyi egyházközségel együtt.

A közösen énekelt Vesperás után Csóka János pálos tartományfőnök atya beszélt a szerzetesi hivatás alapjairól, amelyet koncentrikus körökhöz hasonlított. A szerzetesi élet szíve az Istennel megélt bensőséges kapcsolat, amit az imádság erősít. Ebből táplálkozik a testvéri közösség, a közbenjárás szolgálata a zsolozsma végzése által, és minden szolgálat, amit a szerzetesrend az emberekért végez. A pálosoknál ez a lelkipásztori szolgálatot jelenti, valamint az engesztelést és vezeklést, elsősorban a magyar népért.

Kozármislenyben több éve szokás, hogy a körmenetet a gyerekek járják végig, megemlékezve arról, hogy ezen a napon vitték a gyermek Jézus Krisztust a jeruzsálemi templomba. Most ehhez a körmenethez csatlakoztak a szerzetes testvérek Udvardy György megyéspüspökkel együtt. A főpásztor buzdításában elmondta: „Mindannyian, akik együtt vagyunk: fiatalok, idősek, szülők, nagyszülők, házastársak, szerzetesek, papok, így együtt vagyunk a teljes egyház, a Krisztus nevében együvé tartozó közösség." Majd a megyéspüspök a szerzetesek jelképszerű életéről beszélt: „az ő döntésük, elkötelezettségük mindannyiunk számára bátorítás és meghívás. Meghívás az egyéni és közösségi imára, közös ünneplésre, s bátorítás, hogy a nehézségek ellenére is járható és örömteli a krisztusi út."

Az ünnepről készült fotógaléria itt megtekinthető. 

Fotó: Loósz Róbert

Forrás: Pécsi Egyházmegye


A MEGSZENTELT ÉLET NAPJÁT ÜNNEPELTÉK CSÍKSOMLYÓN

A csíksomlyói kegytemplomban, gyertyaszentelő Boldogasszony napján a fél 11-kor kezdődött szentmise keretében ünnepelték a megszentelt élet világnapját az oda elzarándokoló szerzetesek és hívek. A szentmisét Urbán Erik templomigazgató, a gyulafehérvári főegyházmegyében a szerzetesekért felelős érseki helynök celebrálta. Ezt követően a helyi klarisszaközösség képviselője, Scripcaru Mária-Johanna OSC, majd Csillag Csilla segítő nővér és László Rezső hargitafürdői pálos szerzetes tett tanúságot hivatásáról, és bemutatta rendjének lelkiségét.

A szentmisén Bátor Botond atya, a hargitafürdői pálos kolostor házfőnöke mondott szentbeszédet. A szentmiséről készült videó megtekinthető az Útravalóban

Fotó: Csúcs Mária

Forrás: Romkat.ro