"Nem engem, a híveket illeti a dicsőség"

P. Udvarnoky László pálos szerzetes, budatétényi plébános, Budafok-Tétény új díszpolgára

2017. július 3.

 A sok munkát, eredményt amit nekem tulajdonítanak, nem én, a hívők közössége végezte el, érte el. Engem csak "rávettek", hogy velük együtt cselekedjem meg azt a sok "csodát", aminek köszönhetően pl. megújult a templom, újjáéledt a Szent Imre Otthon, és a fiatalok is rendszeresen aktívan részt vesznek a munkánkban - mondta "önvallomásában" a hagyományosan a Lics Pincészetben megtartott 14. díszpolgári találkozón László atya.

Az új, 25. díszpolgár egyúttal felajánlotta, hogy mostantól ameddig csak teheti minden hónap első szombatján a díszpolgárok lelki üdvéért fog ünnepi misét tartani, amelyre meghívja, várja a társaság összes, még élő tagjait.

Garbóci László díszpolgár, helytörténész azt hangsúlyozta, 103 évvel ezelőtt Budafoknak volt már egy papdíszpolgára, Heller Iván plébános személyében. Hozzátette, nagy öröm és megtiszteltetés, hogy most egy pálos szerzetes lett a díszpolgárunk. A pálosok ugyanis mindig is a magyar hazáért, a nemzetért imádkoztak, a közösséget építették, akárcsak László atya. Neki köszönhető az is, hogy a fiatalok is rendszeres templomba járók lettek, pár év múlva bátran rájuk lehet bízni az országot.

Bogó Ágnes 2016-os díszpolgári cím tulajdonosaként szintén azt emelte ki, hogy közvetlen stílusa miatt a fiatalok kedvence a budatétényi plébános, aki idén 75 éves, 50 éve kezdte meg a papi hivatását és éppen 15 éve szolgálja a budatétényi közösséget. Az irántuk tanúsított hűség az, ami miatt méltó a díszpolgári címre - tette hozzá.

Karsay Ferenc polgármester egy humoros személyes történettel kezdte a méltatást. Mint mondta, egyszer az utcán finoman kérdőre vonta László atya, miért nem látta őt egy ideje a misén, amire az volt a viccesnek szánt válasz, hogy azért, mert ő alapvetően református. Sokatmondó volt az atya viszontválasza: az nem számít, akkor is ott a helye a misén, a hívek közösségében. Karsay Ferenc egy rabbit idézve azt hangsúlyozta, a saját harcunkat mindig meg kell vívnunk, a győzelem, vagy a veszteség árán egyaránt, csak az nem fogadható el, ha meg sem vívjuk a sors által nekünk rendelt harcot. László atya ezt példamutatóan tette, teszi, és mindig magasabb szintre emelkedik ebben a szellemi küzdelemben. Ezért is érzem úgy, hogy jó helyre került az idei díszpolgári cím - tette hozzá Karsay Ferenc polgármester.

A Klauzál Gábor Társaság és a Lics Pincészet által rendezett találkozón a megjelenteket köszöntötte Glattfelder Tamás, a KGT elnöke és Dr. Mészáros Tamás, a Díszpolgárok Társaságának elnöke is. Hódi Szabolcs a KGT titkára megköszönte, hogy minden díszpolgár az első hívószóra igennel válaszolt. Hozzátette, László atya a meghíváskor még nem is tudhatta, miért kell részt vennie a találkozón, mégis elfogadta a felkérést.

Az esemény fotógalériája megtekinthető a budateteny.hu weboldalon.

Forrás: budateteny.hu.


DÍSZPOLGÁR LETT A „LELKEK ŐRZŐJE”

Udvarnoky László Isten és a Magyar Pálos Rend szolgálatában

Udvarnoky László István pálos szerzetes, budatétényi plébános lett Budafok-Tétény 2017-ben megválasztott díszpolgára. A kerület új díszpolgára papként több mint fél évszázada a közösség szolgálatának szenteli életét, ebből tizenöt éve a budatétényieknek. Az egyházon belül és az egyházon kívül is az embereket szolgálja.

– Amit papi hivatásból teszek, azt itt úgysem lehet díjazni, mert az odaát történik, de ha azt gondolják, hogy valamit mégiscsak cselekedtem, azért nem én vagyok a felelős. A gyökereimről nem tehetek, az őszinte, valódi, igaz hitet a szüleimnél tapasztaltam, tőlük kaptam. A papi hivatásomat a Jóisten adta, ezért sem lehet engem dicsérgetni. A szerzetesi létem pedig arra figyelmeztet, hogy ne önző módon, magamnak éljek, hanem amit kaptam, azt a közösségben rám bízottakra használjam föl – mondta az egybegyűlteknek a Kerület napján a díszpolgári kitüntetés átvételét követően a Szent István-templom plébánosa.
Milyen a budatétényi egyházközség?
– Vasárnap tele van a templom, hétköznap kevesebben járnak misére. A hívek számát nem tudom, de azt szokták mondani, ahányan templomba járnak, annak a tízszerese tartozik az egyházközséghez. Amikor tizenöt évvel ezelőtt idekerültem, a városból kezdtek kiköltözni ide az emberek, de misére egy ideig visszajártak a régi lakóhelyükre. Több szempontból is „alvó” közösség fogadott, ezért elkezdtük a szülők hittanát, így a felnőttek között egyre nagyobb lett az egység. Azután egyre több gyerek született, és lassan teljesen ideszoktak a családok. 2006-ban visszakaptuk a Szent Imre Otthont, és azt a magunk számára rendbetettük. Az emberek jöttek és csinálták. Hihetetlenül sokan ott voltak, dolgoztak, hozták a gépeiket, eszközeiket, pénzt és berendezési tárgyakat adtak.
Ezek szerint a munka összekovácsolta az embereket.
– Nagyon szépen alakult a közösség, de ez már több mint tíz éve volt. A gyerekek megnőttek, ezáltal a családoknál nőtt az elfoglaltság, és a felnőttek hittana megszűnt. Megmaradt azonban a templomba járás és az egymással való kapcsolatuk, hiszen ha most a családok elmennek kirándulni – amit nem én szervezek –, az száz ember.
Mit jelent önnek ez az elismerés?
– Megtiszteltetés, de a méltatás után sem tudom, mivel érdemeltem ki, mert csak a dolgomat teszem. Viszont ha ezek után, hogy díszpolgár lettem, a rám bízottak jobban odafigyelnek a munkámra, és elfogadják, amit az érdekükben végzek, megnyugtat. Szeretném, ha sikerülne, hogy tényleg a mennyország felé menjünk, hiszen semmi másért nem vagyok itt, mint hogy a lelkek üdvösségéért munkálkodjak.

Tamás Angéla

Fotó: Hirschberg Judit

Forrás: Városházi Híradó, Budafok-Tétény, XXV. évf. 12. szám 2017. június 28.

budateteny.hu