Örömteli élet Krisztussal

Örökfogadalma 50. évfordulóját ünnepelte Temesvári Benedek atya Márianosztrán

2017. szeptember 12.

Benedek atya, 2017. augusztus 28-án, Szent Ágoston püspök és egyháztanító emléknapján ünnepelte szerzetesi örökfogadalmának 50. évfordulóját. A márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Bazilikában rendtársai, paptársai és hívei körében adott hálát Istennek, hogy már öt évtizede hűségben szolgálhat a pálosok nagy családjában. Rendíthetetlen hittel újította meg fogadalmát. Szerzetes testvérei mellett Dr. Beer Miklós püspök atya is megköszönte az egyházmegyében végzett áldozatos munkáját, és áldását adta további szerzetesi életére. 

A szerzetesek hármas fogadalommal (tisztaság , szegénység, engedelmesség) kötik magukat Jézus Krisztushoz. Sokak számára első hallásra talán mindez negatív gondolatokat hozhat elő, mint küzdelem, nehézség, fájdalom, de valójában a fogadalmak védelmet és segítséget jelentenek ahhoz, hogy hűségesek maradjanak Istenhez, Jézus tanításához és példát mutassanak testvéreiknek. Köszönjük Benedek atyának állhatatos odaadottságát, hogy a Jóisten segítségével 50 éven keresztül kitartott fogadalmában, és azóta hirdeti az örömhírt, szolgálja Istent, embertestvéreit, naponként bemutatja a legszentebb áldozatot. Külön is gyakorolja egyéni karizmáját a tanításban, oktatásban, amit szeretettel, fáradhatatlanul, szívből tesz. Tanúságtevő, hiteles szerzetesi életével minket, rendtársait is megerősít hivatásunkban.

Benedek atya nem csak a szerzetesi fogadalmához hűséges, hanem az Egyházhoz is. Pasztorális feladatokat lát el a Váci Egyházmegyében. Mindezért hála, köszönet Benedek atyának és dicsőség a mindenható Istennek. 

Kívánjuk számára, hogy az Úr tartsa meg őt továbbra is hűségben, áldozatos és örömteli szolgálatában, és jutalmazza meg őt az Örök élet boldogságával.

P. Vízi Gábor András OSPPE/Márianosztra

Az ünnepről készült fényképek megtekinthetők a Kincstárban.

Fotó: Kiss László, Márianosztra


Örökfogadalma ötvenedik évfordulóját ünnepelte Temesvári Károly Benedek pálos szerzetes

Ötven éve tett örökfogadalmat Temesvári Károly Benedek pálos szerzetes, Kóspallag plébánosa. Istennek szentelt életéért augusztus 28-án, Márianosztrán, a Magyarok Nagyasszonya-bazilikában jubileumi szentmise keretében adott hálát.

Beer Miklós váci megyéspüspök, pálos konfráter (a szerzetesrend tiszteletbeli tagja) és szerzetestestvérei együtt ünnepeltek és koncelebráltak a lelkipásztorral.

A szentmise elején a megyéspüspök köszöntötte az ünnepeltet, és Szent Ágoston liturgikus emléknapjáról is megemlékezve hangsúlyozta, hogy Benedek atya életét áthatja a „Szent Ágoston-i lelkület”, amely az Isten és embertársai iránti szeretetében, hűségében, az igazság utáni szomjúságában érhető tetten.

Az ünnepeltből mindig derű és béke árad, figyel és felel a körülötte lévőkre – méltatta a főpásztor.

Benedek atya szentbeszédében kifejezte, mennyire örül az együtt ünneplésnek és az elmúlt ötven évért elsősorban a Jóistennek mond köszönetet, majd szülei iránti háláját fogalmazta meg. Arról az isteni kegyelemről beszélt, amit az élete folyamán személyes élményein keresztül megtapasztalt. Bolváry Pál atyát idézve úgy fogalmazott: a szerzetesi élet jelentette számára a „töltekezést”, a lelkipásztori szolgálata pedig a „kirepülést”. Elmélkedésében többször emlékezett meg társáról, Szieberth Imre P. Andrásról, aki 1979-ben, tízéves papi szolgálatot követően hunyt el. Beszéde végén az ötven éve tett fogadalmát megújítva ígérte meg további hűségét, szeretetét és elköteleződését a Jóistennek.

A szentmise a Te Deum közös eléneklésével és püspöki áldással fejeződött be, ezt követően a templom mellett szeretetvendégségre került sor.

Temesvári Károly Benedek papi jelmondata: „Bizony, bizony, mondom nektek: ha a búzaszem nem hull a földbe, és nem hal el, egymaga marad, de ha elhal, sok termést hoz.” (Jn 12,24)

Benedek atya hivatástudata mindenkinek leckét ad alázatból, szeretetből, irgalomból. Megmutatja, hogy a nehézségek között, a világ morajló zajában, a legkisebb dolgokban is meg lehet találni a jóságos és irgalmas Istent. Hogy mindennap Isten országát építjük, legyünk bárkik e földi világban.

Forrás: Magyar Kurír/Bölönyi Gabriella/Váci Egyházmegye


Fotó: Kiss László, Márianosztra