Hungarikum lett a pálos rend

A hungarikumok üzenetet hordoznak, értéket teremtenek a jelenben, ezáltal formálják és meghatározzák a Kárpát-medencében élő magyarság jövőjét.

2018. január 29.

A Hungarikum Bizottság 2017. december 5-i döntése értelmében a hungarikumok gyűjteményébe került a pálos rend, tizenöt további kiemelkedő nemzeti értékkel együtt. A Hungarikum díj ünnepélyes átadására 2018. január 22-én került sor az Országházban, a Hungarikumok Klubja negyedik rendezvényének keretében. A díjakat Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja adta át. A pálos rend nevében Csóka János tartományfőnök vette át az elismerést. 

A hungarikumok köre a magyar életérzés kifejezői, olyan eszmei és erkölcsi háttér, amely összeköt bennünket, bárhol is legyünk a világban fogalmazott a földművelésügyi miniszter, a Hungarikum Bizottság elnöke a Hungarikum-díjak átadásán az Országházban. Fazekas Sándor az ünnepségen hangsúlyozta: értékeink gyűjteménye összetartó közösséggé kovácsol minket. Emellett a hungarikumok üzenetet hordoznak, értéket teremtenek a jelenben, ezáltal formálják és meghatározzák a Kárpát-medencében élő magyarság jövőjét. 

"A pálos rend, mint az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrend közel 800 éve tölt be meghatározó szerepet nemzetünk történelmében, kultúrájában, szellemi és lelki életében. A pálosok által emelt templomok, kolostorépületek, az általuk létrehozott képzőművészeti alkotások, irodalmi művek a magyar kultúra maradandó kincsei. A magyar nyelv története szempontjából külön említést érdemel a pálos szerzetesek által készített két fontos középkori imádságos mű: a Festetics- és a Czech-kódex."

Forrás: hungarikum.hu

Fotó: Szentirmay Piroska


MIK AZOK A HUNGARIKUMOK?

A "hungarikum" a magyarság csúcsteljesítményét jelölő gyűjtőfogalom, amely olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelez, amely a magyarságra jellemző tulajdonság, egyediség, különlegesség és minőség.
A kétezres évek elején többirányú összefogás eredményeként szerveződő, a magyarság értékeit összegezni, rendszerezni kívánó mozgalom indult útjára. Széleskörű társadalmi és szakmai egyeztetések eredményeként született meg végül a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény, amelyet az Országgyűlés 2012. április 2-án fogadott el egyhangú döntéssel. Célja, hogy megfelelő jogi keretet adjon a magyarság egésze számára fontos értékek azonosításához, dokumentálásához, hozzájárulva ezzel az összegyűjtött értékek szélesebb körben való megismertetéséhez.

A hungarikum törvény, mely 2012. július 1‑én lépett hatályba, az alábbiak szerint határozza meg a hungarikum fogalmát:

"hungarikum: gyűjtőfogalom, amely egységes osztályozási, besorolási és nyilvántartási rendszerben olyan megkülönböztetésre, kiemelésre méltó értéket jelöl, amely a magyarságra jellemző tulajdonságával, egyediségével, különlegességével és minőségével a magyarság csúcsteljesítménye."

Forrás: hungarikum.hu