Magas állami kitüntetést kapott Marian Waligóra częstochowa-i házfőnök

Marian atya a Magyar Érdemrend középkeresztjét kapta lelkipásztori szolgálata, és a magyar-lengyel barátság elmélyítésében vállalt szerepe elismeréseként.

2018. március 17.

marian 01

Magyarország Köztársasági Elnöke a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést adományozta Marian Waligóra, a częstochowai Jasna Góra Pálos Kolostor házfőnöke részére a hazánkban és a határon túli magyarság körében végzett lelkipásztori szolgálata, valamint a magyar-lengyel barátság elmélyítésében és a czestochowai pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeinek kutatásában, ápolásában vállalt szerepe elismeréseként. A magas állami kitüntetést a március 15-ei nemzeti ünnepünkön az Országház Kupolatermében tartott ünnepség keretében Áder János Magyarország köztársasági elnöke, Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke és Kövér László az Országgyűlés elnöke adta át.

A Magyar Pálos Rendet a kitüntetés átadásán P. Csóka János tartományfőnök, P. Bátor Botond, P. Balla Barnabás, valamint dr. Szentirmay Tamás hivatalvezető képviselte.

Az átadásról készült felvételt a mediaklikk.hu oldalon tekinthetik meg. Marian Waligóra atya az 57.15 percnél veszi át a Magyar Érdemrend Középkeresztje kitüntetést.

Az ünnep képgalériája megtekinthető a Kincstárban.


Marian Waligóra

Marian Adam Waligóra 1966-ban született. Általános iskolája elvégzése után a természet iránti szeretettől vezérelve erdészeti középiskolában folytatta a tanulmányait Zagnańskban, mert erdész szeretett volna lenni. A középiskola befejezését követően azonban megváltoztatta terveit, és a hivatás hangját követve 1987-ben a Pálos Rendbe lépett, ahol 1993-ban tett örökfogadalmat. 1994-ig a Pálos Rend Szemináriumában tanult Krakkóban. 1994-ben szentelték pappá Częstochowában, a Jasna Góra-i pálos kegyhelyen.

Marian Waligóra atya fiatal pálos szerzetesként magyarul is tanult, melyre alapvetően az indította, hogy a Pálos Rend gyökerei – a magyar alapítására tekintettel – Magyarországra nyúlnak, de már arra is gondolt, hogy így könnyebben tarthat majd kapcsolatot a magyarországi pálosokkal. Már ekkor komoly kapcsolatrendszert alakított ki olyan személyiségekkel, akiknek fontos szerepe volt a lengyel-magyar barátság alakításában.

Mindezek az előzmények szerepet játszottak abban, hogy pappá szentelése után újmisésként Magyarországra, a pécsi pálos kolostorba került, és ott végzett egy éven keresztül lelkipásztori szolgálatot, elmélyítve ezalatt a magyar nyelv, a történelem és kultúra ismeretét, szeretetét. A Pécsett töltött idő alatt komoly szerepe volt a helyi lengyel kisebbségi önkormányzat megalapításában, illetve az ott élő lengyelek lelkipásztori ellátásában.

Magyarországi tartózkodását követően a Pálos Rend központjába, a lengyelek nemzeti kegyhelyére, a częstochowai, a Jasna Góra-i pálos kolostorba helyezték, ahol tehetségére tekintettel hamar jelentős beosztásba került, a kegyhely helyettes vezetőjének nevezték ki, és ezt a szolgálatot látta el egészen 2014-ig, amikor előbb 2014-től a kolostor házfőnök-helyettese, majd még ugyanebben az évben a házfőnöke lett. A Pálos Rend központi, legfontosabb és legnagyobb kolostorának, egyúttal több, mint 100 pálos szerzetesnek vált így az elöljárójává, és ezzel ő a 97. a Jasna Góra-i házfőnökök sorában.

Minden beosztásában és szolgálatában nagyon fontosnak tartotta, és igen komolyan segítette, támogatta a magyar pálosok megerősödését.

Marian Waligóra atya különös figyelmet szentel a magyar zarándokoknak, mindig hívja, várja, és nagy szeretettel fogadja őket Częstochowában, Jasna Górán, mely azon túl, hogy Lengyelország nemzeti kegyhelye – ahogy emlegetni szokták „Lengyelország szíve” –, egyúttal a világ egyik legjelentősebb zarándokhelye is, melyet minden évben emberek milliói keresnek fel; közöttük egyre növekvő számban magyarok is. Kiemelkedően sokat tett azért az egyedülálló kezdeményezésért, hogy a lengyel-magyar barátságot is kifejező zarándokvonat induljon Budapestről Częstochowába. E jelentős, ebben az évben már hatodik alkalommal megvalósuló zarándoklat keretében évente közel 1000 magyar zarándokol el lelki megújulást keresve erre a kegyhelyre, közöttük több alkalommal állami vezetőink is.

Különös figyelemmel és szeretettel veszi körül a Magyarországról érkező állami vezetőket, delegációkat és főpapokat is, mindent megtéve a kedves vendéglátásukért, és mindig maradandó emléket adva számukra is a kegyhely lelki kincsestárából merítve.

A magyar zarándokok iránt megnyilvánuló figyelmének fontos jeleként nagyon sokat tett azért, hogy az odalátogató magyarok az anyanyelvükön kapjanak ismertetést, tájékoztatást a kegyhellyel kapcsolatban, így arról irányításával különböző kiadványok, könyvek, leporellók és CD-ék is készültek magyar nyelven. De ugyanilyen fontos, hogy lelkiismeretesen ápolja e magyar pálos szerzetesek által alapított pálos kolostor magyar vonatkozású emlékeit, kapcsolódási pontjait.

Marian Waligóra atya rendszeresen ad nyilatkozatokat magyar nyelven a Vatikáni Rádiónak, illetve a hazai médiáknak is, egyúttal nagy odafigyeléssel segíti minden alkalommal a magyar médiumok częstochowai munkáját, felvételeit, mindezekkel folyamatosan erősítve a lengyel nemzeti kegyhely magyar kapcsolatait is.

A gyakori meghívásoknak eleget téve rendszeresen látogat Magyarországra, ahol szerteágazó lelkipásztori tevékenységeket fejt ki, ünnepi, búcsúi szentmiséket mutat be, lelkigyakorlatokat tart, részt vesz, illetve közreműködik magyarországi lengyel vonatkozású eseményeken. Sokat tesz a nagy lengyel pápa, Szent II. János Pál pápa emlékének méltó magyarországi megőrzéséért és tiszteletének erősítéséért.

Marian Waligóra atya komoly mértékben támogatja a magyar vonatkozású tudományos kutatásokat a częstochowai, Jasna Góra-i pálos kolostor rendkívül értékes levéltári és könyvtári gyűjteményében, ennek keretében különösen is a magyar kutatók częstochowai munkáját. Sokat tesz e tudományos munkák eredményeinek a feldolgozásáért, és fontos szerepe van a pálos rendtörténettel – így legtöbbször magyar vonatkozásokkal is – foglalkozó különböző tudományos konferenciák szervezésében és lebonyolításában.

Marian Waligóra atya személyes tapasztalatai alapján ismeri és szívén viseli a külhoni magyarság sorsát. Több alkalommal járta végig a határainkon túli magyar helyeket, és mindenhol igyekezett támogatni azokat, fontos tanújelét adva ezzel annak, hogy a barátság nemcsak a határok közé szorított államok, hanem valóban e két keresztény nép között áll fent. Az idei esztendőben Marian Waligóra atya lesz a csíksomlyói pünkösdi búcsú ünnepi szentmiséjének a szónoka.

Marian Waligóra atya nagyon sokat tett és tesz a lengyel–magyar barátság elmélyítéséért. A tevékenységének is köszönhető, a két nép barátságát szépen kifejező és jelképező események a lengyel és a magyar nemzet lelki egymásra találását hordozzák magukban. Ennek a jelentősége pedig lényegesen túlmutat a szoros értelemben vett hitéleti tevékenységen, mert az összességében szolgálja a lengyel és a magyar nép baráti kapcsolatának elmélyítését, s annak élővé válását, mind az egyének, mind a közösségek, mind pedig az állam szintjén.

 

Fotó: Szentirmay Piroska