Boldog Özsébre emlékeztek a pálosok Márianosztrán

Minden az Istennel megélt, szeretetteli kapcsolatból tud kivirágozni életünkben.

2019. január 28.

Boldog Özséb rendalapítóra emlékeztek a pálosok és a jelenlévők Márianosztrán a Magyarok Nagyasszonya-bazilikában január 23-án. Az ünnepi szentmisét idén Tamás József, a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye segédpüspöke celebrálta.

Minden évben, a pálosok kiemelkedő ünnepe Esztergomi Boldog Özséb rendalapító halálának – Özséb 1270. január 20-án halt meg a pilisi Klastrompusztán – évfordulója, amit a január 20-ához legközelebb eső szerdán ünnepelnek meg. A pálos rend számos tagja, konfráterek és a rend barátai évről évre összegyűlnek Márianosztrán Boldog Özséb emléknapján. A szentmise fő celebránsa Tamás József, a Gyulafehérvári Római Katolikus Egyházmegye segédpüspöke volt. A szentmise keretén belül a pálos konfráterek megújították fogadalmukat.

Ki a legfontosabb számunkra? Melyik a legfontosabb kapcsolatunk? – ezt a kérdést állította szentbeszéde középpontjába Tamás József. Mély belső hitből fakadó beszédében szépen vezette a hallgatóságot a külső dolgoktól e legbelsőbb felé. Nem csak szerzeteseknek és szerzetesnővéreknek szólt a finom, lelkiismeretet ébresztgető kérdés. Átadta annak üzenetét és szükségességét, hogy felismerjük, az első és legfontosabb kapcsolatunk Istennel kell legyen. Minden ebből a szeretetteli, megszentelt kapcsolatból tud kivirágozni életünkben és minden ebből tud megújulni, ha erre szükség van.

Boldog Özséb, a rendalapító az Istennek való feltétlen odaadás példáját mutatja. Kétség sem férhet hozzá, Istennel való kapcsolata volt a legfontosabb számára. Lemondva a világi dolgokról, az Úr kérésének megvalósításának szentelte életét. Erős példát állított ezzel mindannyiunknak, minden utána érkező generációnak.

A szentmise keretén belül a pálos konfráterek megújították fogadalmukat. Az ünnepséget agapé zárta.

– PO –

Fotó: Kiss László, Varga László.


„Istenem, én mint gyermeked, Előtted és a mennyei udvar színe előtt megújítom, megerősítem, és a Te kezedbe teszem keresztségi fogadalmamat Szűz Mária, a Világ Győzedelmes Királynője által. Ellene mondok az ördögnek, minden csábításának, pompájának, bármikor és bármilyen ravasz módon közeledne is. Fölajánlom és átadom magamat Szűz Mária Szeplőtelen Szíve által Jézus Szentséges Szívének a Szentháromság dicsőségére és a lelkek üdvéért. Hogy ezt Isten kegyelméből képes legyek megvalósítani, a Boldogságos Szűz Máriát anyámmá és királynőmmé választom, és így kívánok Neki engedelmeskedni. Jézusom, Szűzanyám, mindent átadok Nektek, hogy Ti rendelkezzetek velem. Égi édesanyám és királynőm, Te ajánld föl imáimat, áldozataimat a Szentháromságnak. Testemet, lelkemet, minden külső és belső javamat, a múlt, a jelen és a jövőbeli jócselekedeteim minden értékét Neked adom. Szűzanyám, gyöngeségem tudatában Téged kérlek, kegyelmeid által segíts, hogy mindent szeretettel tudjak végezni, hogy szeretettel tudjam elvállalni és hordozni mindennapos keresztjeimet. Mindent Isten szent akarata szerint kívánok tenni, ami egyben a Szeplőtelen Szív óhaja. Mindezek megvalósításához kérem a jó Isten kegyelmét, a Szűzanya és minden szentek, főleg a magyar szentek közbenjárását, és a szent angyalokat hívom segítségül. Amen." (A pálos konfráterek fogadalmának szövege)