Boldog Báthori László, a pálos bibliafordító

Az egyik első magyar nyelvű fordítás szerzője Báthori László lehetett.

Boldog Báthori Lászlóról szinte semmit sem tudunk, bár a szentek emlékét őrző hagyománya lényeges mozzanatokat évszázadok során őrzi emlékezetünkben.

A híres Pallas Nagy Lexikon ekként mutatja be: "Bátori László (boldog) a pálosok budaszentlőrinci kolostorának volt munkás tagja. Valószínűleg az erdélyi Bátori családból származott, s a XV. század első felében élt." A szintén korrekt adatközlőként ismert Magyar Életrajzi Lexikon ekként mutatja be: "Bátori László, boldog (15. sz.): pálos szerzetes. Nyírbátori polgárcsaládból származott. Bibliamásoló volt a budaszentlőrinci kolostorban. Magyarul írt szentírás-magyarázata Mátyás király könyvtárába került és eltűnt." Véleményünk szerint azt az életművet, amit minden forrás őneki tulajdonít, csakis a nagy erdélyi Báthori-család tagjának lehetett módjában végrehajtania. Hiszen a pálosok évkönyvei feljegyzik, hogy iskoláit Itáliában és Franciaországban végezte. Miután visszatért Magyarországra, részt vett Hunyadi János török elleni harcaiban. 1435-ben Somló birtokosa volt. Mikor azonban látta, hogy V. László udvara Hunyadi János árvái ellen fordul, a világból kiábrándulva belépett a pálos rendbe. Ezután a hittudományoknak szentelte életét. Ez a pályakép pontosan beleillik a nagyhírű és változatos életmódjáról híres Báthori-család – az Erdély fejedelmeit és Lengyelországnak Moszkvát is fenyegető egyik legnagyobb királyát adó, másrészt a híres különcöket, de egyben nagyműveltségű, tanult humanistákat, életmódjukat szeszélyesen változtatgató személyiségeket produkáló – tagjai közé.

Mivel elmélyülten akart dolgozni, elhagyta a kolostort, és a Nagy-Hárs-hegy tetején lévő kis barlangba húzódott vissza. Itt remetéskedett 20 évig, 1437-től 1457-ig. Ez idő alatt fordította le a teljes Bibliát, és készült el latinból fordított műve, a Szentek élete. A barlangban végzett bibliafordítási munka azonban az életébe került. A vezekléstől, böjtöléstől elgyengülve tért vissza a budaszentlőrinci pálos kolostorba, ahol – egyes források szerint 1484-ben – meghalt. Halála napján még misézett. A kolostor templomában, a Szent István-oltár előtt temették el.

Műve Mátyás király Corvinái között is helyet kapott, de annak a török hódoltság korában nyoma veszett.

A magyar bibliafordítások első változatai a 15. század folyamán születtek, de korabeli példány nem maradt fenn, azonban a Jordánszky-kódex nagy valószínűséggel Báthori bibliafordításának másolata a XVI. század elejéről (1516-1519). Gyöngyösi Gergely pálos főperjel 1525-ös Krónikája és Bod Péter 1766-ban megjelent könyvének utalása nyomán feltételezik, hogy az egyik első magyar nyelvű fordítás szerzője Báthori László lehetett 1456-ból. Báthori László arcképét a Magyar Nemzeti Múzeumban őrzik, amelyet egy szentlőrinci pálos szerzetes festett 1456-ban.

Egykori barlangját 1911-ben Báthori-barlang néven tárták fel. A barlang ma le van zárva és csak kísérettel látogatható. Báthori László pálos rendi szerzetesnek, az első magyar nyelvű Biblia fordítójának van egy 2014-ben elhelyezett emléktáblája a barlang bejáratánál.

Dobos Marianne

Fotó: Szenti Tamás/hu.wikipédia.org.