Jézus szent Szívének tisztelete

"Isten szeretete Jézus kereszten átszúrt Szívében nyilvánult meg, és viszontszeretetet hoz létre" (XVI. Benedek pápa).

2016. június 12.

Kisboldogasszony ünnepén

Szeptember 8-án a Boldogságos Szűz Mária születésnapját ünnepli az Egyház

2016. szeptember 8.

Krisztus kettős eljöveteléről

Az elsőnél béketűrését ismertük meg, a másodiknál Krisztus királyi méltósága lesz nyilvánvaló.

2016. november 27.

Magunkról

Tanúságot akarunk tenni arról, hogy minden csak Isten iránti szeretet által válik nemessé, értékessé. Ezért, bár lelkipásztori munkát is vállalunk, az imádságot, elmélkedést, a magány szeretetét, a közös életet tartjuk elsődlegesnek.

2016. június 7.