Heti hirdetések

nagyböjt harmadik hete


1. Március 19. Nagyböjt 3. vasárnapja.

2. A hét ünnepnapjai:
- hétfőn Szent József, a Boldogságos Szűz Mária jegyesének főünnepe,
- szombaton Urunk születésének hírüladása, Gyümölcsoltó Boldogasszony főünnepe lesz.

3. A Pálos Baráti Kör következő találkozója március 22-én, szerdán lesz. 17 órakor szentmise, melyet követően Budai László, a Misszió Tours Utazási Iroda vezetője tart előadást a częstochowai vonatos zarándoklatról.

4. Csütörtökön 9-17 óráig megtartjuk az egész napos szentségimádást a szentségi kápolnában. Este 9 órától a Sziklatemplom engesztelő imaközössége imaórát tart. 10 órakor megtartjuk a szokásos szentségimádási órát.

5. Nagyböjt péntekjein az 5 órai szentmisék után keresztúti ájtatosságot végzünk.

6. Március 25-én, szombaton Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepén a 17 órai szentmise keretében lelki adoptációra kerül sor. Az ebben részt vevők kilenc hónapig imádkoznak azért a magzatért, akit lélekben örökbe fogadtak, hogy megszülethessen. Fél 7-től „Elmélkedések az élet védelmében” címmel a Magyar Katolikus Családegyesület - Életvédő Fórum és a Ferences Világi Rend szervezésében elmélkedéseket tartanak az élet védelméről liturgikus énekekkel. Bevezetőt mond, és az imádságokat vezeti Komáromi János ofs. Előadók a Fiatalok az Élet Szolgálatában csoport tagjai. Az este 8 órás szentmisét Bíró László püspök úr mutatja be. Mindenkit szeretettel várunk!

7. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia az idei nagyböjtben is tartósélelmiszer-gyűjtést szervez 2017. március 19. és 26. között. Kérjük, hozzák el a szentmisékre tartósélelmiszer-felajánlásukat, melyek a sekrestyében átadhatók a mai napi szentmiséken és az azt követő hétköznapokon. Telefonos adományvonalon is bekapcsolódhatunk a Katolikus Karitász segítő munkájába, ha hívjuk a 1356-os telefonszámot, hívásonként 500 forinttal segítünk.

8. A „Mária élő koronája” akció keretében a fényképek postai úton küldhetők el a Magyar Pálos Rend pécsi címére vagy személyesen a sekrestyében is átadhatók a szentmisék után. Bővebb információk a honlapunkon és a hirdetőtáblán találhatók.

9. Június 3-án, elsőszombaton Erdő Péter bíboros úr az esti 6 órai szentmise előtt a Tabáni Alexandriai Szent Katalin plébánián rózsafüzért mond a családokért és ifjúságért, majd az esti szentmise keretében bérmálni fog. A bérmálásra jelentkezni lehet a plébánián a szentmisék után, illetve a fogadóórákon. A bérmálásra közvetlen előkészítő négy alkalom első, kezdő alkalma május 19. péntek 19 órakor lesz.

10. Idén is lehet rendelkezni az adó 1+1 %-áról. Kérjük a kedves testvéreket, aki teheti, a felajánlást a Magyar Katolikus Egyház és a Boldog Özséb Alapítványon keresztül a Magyar Pálos Rend számára tegye meg. A nyilatkozatok a szokott helyről elvihetők illetve a sekrestyében kérhetők.

11. Hirdetjük, hogy ebben az évben újra vonatos zarándoklat indul Czestochowába június 26-a és 30-a között. Ez a zarándoklat fogja a Mária Élő Koronája Akció keretében az addig összegyűjtött fényképeket magával vinni és helyszínen ünnepélyesen átadni. Szeretettel hívjuk a kedves testvéreket erre a vonatos zarándoklatra, melyre korlátozott számban kedvezményes részvételi díj mellett van lehetőség. A kedvezményes részvételi díj a június 26-a és 30-a között megrendezésre kerülő zarándoklatra budapesti indulással az alacsonyabb szálláskategóriában a felnőtteknek 33.900 Ft-ot, a gyerekeknek pedig 15.000 Ft-ot jelent. A kedvezményes helyekre csak nálunk lehet jelentkezni. Érdeklődni és jelentkezni a sekrestyében lehet.

12. Jövő vasárnap Nagyböjt 4. vasárnapja lesz.