Áprilisi programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

– Április 7. péntek, 18 óra: a Pálos Baráti Kör találkozója. A 18 órakor kezdődő szentmisét követően Zajácz Gábor pécsi görögkatolikus parókus tart előadást „Pócsnak ékes Csillaga…”, Mária tisztelet a Magyar Görögkatolikus Egyházban címmel.
   Ekkor fogjuk majd a következő alkalommal átvenni a fényképeket a Mária Élő Koronája kezdeményezéssel kapcsolatban.

– Április 9. vasárnap 8 óra: virágvasárnapi ünnepi szentmise, barkaszentelés és körmenet. A szentmise keretében a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) énekli a passiót.

– Április 13. csütörtök 18 óra: szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért.

– Április 27. csütörtök 18 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.

 Állandó program

– Péntek kivételével minden nap 17.20-kor rózsafüzér. (Nagyböjti péntekeken a rózsafűzér elmarad!)

– Nagyböjtben minden pénteken 17.30-kor keresztút.

– Minden csütörtökön a 18 órai szentmise után szentségimádás.

– Csütörtök és a Szent Három Nap kivételével minden nap a 18 órai szentmise után zsolozsma (vesperás). 

Nagyheti szertartások

A nagyheti szertartások nagycsütörtökön (április 13.) és nagypénteken (április 14.) 18 órakor, nagyszombaton (április 15.) 20 órakor kezdődnek. E három napon a reggeli szentmisék elmaradnak.

– A nagyheti Szent Három Napban lelkigyakorlat lesz a Pálos templomban. Az elmélkedések a nagyheti szertartások alkalmával, illetve nagypénteken és nagyszombaton zsolozsmával egybekötve délelőtt 10 órakor lesznek. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket Puskás Antal pálos atya tartja.

– Húsvéthétfőn a szentmisék reggel 8 és este 18 órakor kezdődnek.


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

– Április 6. csütörtök este: elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig

– Április 9. vasárnap 10.45: virágvasárnapi ünnepi szentmise, barkaszentelés és körmenet. A szentmise keretében a Lyceum templom kórusa passiót énekel.

Húsvéthétfőn a szentmise vasárnapi rend szerint 10.45 órakor kezdődik. A húsvéthétfői szentmise a Lyceum templom urnatemetőjében eltemetettek lelki üdvéért kerül bemutatásra.

– Április hónapban a karizmatikus közösségek 3. szombati szentmiséje elmarad.

Állandó program

– Hétfőtől szombatig (szerda és péntek kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér.

– Nagyböjtben minden pénteken 16.25-kor keresztút.

Szerdai napokon a Lyceum templomban nincs szentmise.