Januári programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

- Január 1., hétfő: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe. Parancsolt ünnep! Vasárnapi miserend: 8.00, 9.30  és 18.00. 

- Január 6., szombat: Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepe. Parancsolt ünnep! A szentmisék reggel 8-kor és este 18 órakor lesznek. 9.30-kor nem lesz szentmise!

- Január 11., csütörtök 18 óra: Szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért

- Január 15., hétfő 18 óra: Remete Szent Pálnak, a Pálos Rend fő patrónusának és névadójának ünnepe, mely egyben a Pálos Baráti Kör találkozója is. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja Łukasz Buzun lengyelországi, kaliszi segédpüspök atya, korábbi częstochowai pálos házfőnök. A szentmise keretében a pálos szerzetesek megújítják rendi fogadalmukat. A szentmise végén a pálos hagyományoknak megfelelően sor kerül a gyermekek megáldására Remete Szent Pál ereklyéjével.

- Január 25., csütörtök 18 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.


 Állandó program

– Állandó program: Minden nap 17.20-kor rózsafüzér. 

– Minden csütörtökön a 18 órai szentmise után szentségimádás.

– Csütörtök és szombat kivétel minden nap a 18 órai szentmise után zsolozsma (vesperás).

 


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

 

- Január 1., hétfő: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe. Parancsolt ünnep! Szentmise 10.45-kor

- Január 4., csütörtök este: Elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig.

- Január 6., szombat: Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepe. Parancsolt ünnep! A szentmise 17 órakor lesz.

Állandó program

- Hétfőtől szombatig (szerda kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér.

- Szerdai napokon a Lyceum templomban nincs szentmise.