Márciusi programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

 

 • Március 8-a, csütörtök 18.00 óra: Szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért

 • Március 20-a, kedd(!) 18.00 óra: A Pálos Baráti Kör találkozója. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét követően a Hittanteremben Puskás Antal pálos atya folytatja előadássorozatát. Következő előadásának címe: „Hitünk legmélyebb misztériumai – Krisztus szenvedése, halála és feltámadása”.

 • Március 25-e, vasárnap 8.00 óra: Virágvasárnapi ünnepi szentmise, barkaszentelés és körmenet. A szentmise keretében a Schola Sancti Pauli (Pálos Szkóla) énekli a passiót.

 • Március 29-e, csütörtök 18.00 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.

 

 Állandó program

 • Péntek kivételével minden nap 17.20-kor rózsafüzér. (Nagyböjti péntekeken a rózsafűzér elmarad!)

 • Nagyböjtben minden pénteken 17.30-kor keresztút.

 • Minden csütörtökön a 18.00 órai szentmise után szentségimádás.

 • Csütörtökök és a Szent Három Nap kivétel minden nap a 18.00 órai szentmise után zsolozsma (vesperás).

 

Nagyheti szertartások:

A nagyheti szertartások nagycsütörtökön (március 29.) és nagypénteken (március 30.) 18.00 órakor, nagyszombaton (március 31.) 20.00 órakor kezdődnek. E három napon a reggeli szentmisék elmaradnak.

A nagyheti Szent Három Napban lelkigyakorlat lesz a Pálos templomban. Az elmélkedések a nagyheti szertartások alkalmával, illetve nagypénteken és nagyszombaton zsolozsmával egybekötve délelőtt 10.00 órakor lesznek. A lelkigyakorlatos elmélkedéseket P. Györfi Béla Szabolcs OSPPE tartja.

Húsvéthétfőn a szentmisék reggel 8.00 és este 18.00 órakor kezdődnek. 9.30-kor nem lesz szentmise!

 


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

 • Március 1-e, csütörtök este: Elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig.
 • Március 25-e, vasárnap 10.45 óra: Virágvasárnapi ünnepi szentmise, barkaszentelés és körmenet. A szentmise keretében a Lyceum templom kórusa passiót énekel.

 

Állandó program

 • Nagyböjtben minden pénteken 16.25-kor keresztút.

 • Hétfőtől szombatig (szerda és péntek kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér.

 

Nagyhét

A Lyceum templom nagycsütörtökön, nagypénteken és nagyszombaton zárva lesz!

E három napon az urnatemető nem látogatható. Húsvétvasárnap és Húsvéthétfőn az urnatemető a szentmiséhez kapcsolódóan látogatható. Mindkét napon 10.45 órakor kezdődik a szentmise. A húsvéthétfői szentmise a Lyceum templom urnatemetőjében eltemetettek lelki üdvéért kerül bemutatásra.