Áprilisi programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

 

 • Április 1-e, vasárnap: Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe. Szentmisék 8.00, 9.30 és 18.00 órakor.

 • Április 2-a, hétfő: Húsvéthétfő. Szentmisék 8.00 és 18.00 órakor. 9.30-kor nem lesz szentmise!

 • Április 9-e, hétfő 18.00 óra: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcsolódóan a 18.00 órakor kezdődő szentmise keretében lelki adoptáció lesz, melynek lényege, hogy az ebben részt vevők kilenc hónapig imádkoznak azért a magzatért, akit lélekben örökbe fogadtak, hogy megszülethessék. A lelki adoptálásról bővebb információ a lelkiadoptalas.hu oldalon olvasható.

 • Április 12-e, csütörtök 18.00 óra: Szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért.

 • Április 13-a, péntek 18.00 óra: A Pálos Baráti Kör találkozója. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét követően a Hittanteremben Puskás Antal pálos atya folytatja előadássorozatát. Következő előadásának címe: „Hitünk legmélyebb misztériumai – Krisztus mennybemenetele, a Szentlélek elküldése”.

 • Április 26-a, csütörtök 18.00 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.

 

 Állandó program

 • Minden nap 17.20-kor rózsafüzér.

 • Minden csütörtökön a 18.00 órai szentmise után szentségimádás.

 • Csütörtök kivételével minden nap a 18.00 órai szentmise után zsolozsma (vesperás).

 

 


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

 • Április 1-e, vasárnap: Húsvétvasárnap, Urunk feltámadásának főünnepe. Szentmise 10.45 órakor.

 • Április 2-a, hétfő: Húsvéthétfő. Szentmise 10.45 órakor. A húsvéthétfői szentmise a Lyceum templom urnatemetőjében eltemetettek lelki üdvéért kerül bemutatásra.

 • Április 5-e, csütörtök este: Elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig

 • Április 14-e, szombat 14.00 óra: Húsvéti lelki délután. Program: dicsőítés, tanítás, tanúságtétel, szentségimádás, közbenjárás, gyónási lehetőség. 17.00 órakor szentmise, amely egyben a Karizmatikus közösségek szentmiséje is.

 

Állandó program

 • Hétfőtől szombatig (szerda kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér. 

 • Április 23-án, hétfőn és április 24-én, kedden a Lyceum templomban nem lesz szentmise.

 • Szerdai napokon a Lyceum templomban nincs szentmise.