Novemberi programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

 • November 1-e, csütörtök: Mindenszentek ünnepe. A szentmisék vasárnapi miserend szerint 8.00 és 18.00 órakor lesznek. 9.30 órakor azonban nem lesz szentmise!

 • November 2-a, péntek: Halottak napja. A szentmisék 7.00, 7.30 és 18.00 órakor lesznek.

 • November 4-e, vasárnap: A Pálos Baráti Kör következő találkozója, melyet a Baráti Kör lelki délutánja keretében tartunk meg a Pálos templomban 15.00-18.00 óráig. Az elmélkedéseket Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek tartja. A lelki napot ünnepi szentmise zárja, melynek keretében tartjuk meg templomunk (Pálos - Szent Imre – templom) búcsúját. A szentmisét Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek mutatja be.

 • November 8-a, csütörtök 18.00 óra: Szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért.

 • November 29-e, csütörtök 18.00 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.

Állandó program

 • Minden nap 17.20-kor rózsafüzér.

 • Minden csütörtökön a 18 órai szentmise után szentségimádás.

 • Csütörtök kivételével minden nap a 18 órai szentmise után zsolozsma (vesperás).

 • Novemberben minden kedden és pénteken reggel a 7.30 órakor kezdődő szentmisékben külön megemlékezés lesz az elhunytakról.

 


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

 • November 1-e, csütörtök: Mindenszentek ünnepe. Szentmise 10.45 órakor lesz.

 • November 2-a, péntek: Halottak napja. A 17.00 órai szentmisén a Lyceum templom énekkara Requiemet énekel. Ezt a szentmisét a Lyceum templom urnatemetőjében elhelyezettek lelki üdvéért mutatjuk be.

 • November 8-a, csütörtök: Elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig.

 • November 1-én (Mindenszentek ünnepén), 2-án (Halottak napján) és 3-án 9.00 és 18.00 óra között, 4-én pedig 9.00 és 12.00 óra nyitva lesz a Lyceum templom, így az urnatemető is látogatható.

Állandó program

 • Hétfőtől szombatig (szerda kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér.

 • November 5-én és 6-án a Lyceum templomban nem lesz szentmise! 

 • Szerdai napokon a Lyceum templomban nincs szentmise.