Januári programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

 • Január 1-e, kedd: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe. Parancsolt ünnep! Vasárnapi miserend, 8.00 óra, 9.30 óra és 18 óra

 • Január 6-a, vasárnap: Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepe. Parancsolt ünnep! Vasárnapi miserend, 8 óra, 9.30 óra és 18 óra

 • Január 10-e, csütörtök 18 óra: Szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért

 • Január 15-e, kedd 18 óra: Remete Szent Pálnak, a Pálos Rend fő patrónusának és névadójának ünnepe, mely egyben a Pálos Baráti Kör találkozója is. A 18 órakor kezdődő ünnepi szentmisét bemutatja Csóka János pálos tartományfőnök atya. A szentmise keretében a pálos szerzetesek megújítják rendi fogadalmukat. A szentmise végén a pálos hagyományoknak megfelelően sor kerül a gyermekek megáldására Remete Szent Pál ereklyéjével.

 • Január 31-e, csütörtök 18 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.

Állandó program

 • Állandó program: Minden nap 17.20-kor rózsafüzér.

 • Minden csütörtökön a 18 órai szentmise után szentségimádás.

 • Csütörtök kivételével minden nap a 18 órai szentmise után zsolozsma (vesperás).

 


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

 • Január 1-e, kedd: Szűz Mária, Isten Anyja főünnepe. Parancsolt ünnep! Szentmise 10.45 órakor

 • Január 3-a, csütörtök este: Elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig.

 • Január 6-a, vasárnap: Urunk megjelenése (Vízkereszt) főünnepe. Parancsolt ünnep! Szentmise 10.45 órakor

Állandó program

 •  Hétfőtől szombatig (szerda kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér.

 • A Lyceum templom urnatemetője a szentmise előtti egy órában látogatható.

 • Szerdai napokon a Lyceum templomban nincs szentmise.