Márciusi programok

A PÁLOS TEMPLOM PROGRAMJAI

 • Március 6-a, szerda: Hamvazószerda, a reggeli (7.30) és esti szentmise (18.00) keretében hamuszentelés és hamvazás lesz. A hamvazást azon a héten a szombat esti és a vasárnapi szentmiséket követően is megtartjuk.

 • Március 8-a, péntek 18.00 óra: A Pálos Baráti Kör találkozója. A 18.00 órakor kezdődő szentmisét követően a Hittanteremben Puskás Antal pálos atya folytatja előadássorozatát. Következő előadásának címe: „Tevékeny részvétel az eucharisztián”.

 • Március 13-a, szerda 19.00 óra: Szentignáci imaóra a Hittanteremben

 • Március 14-e, csütörtök 18.00 óra: Szentmise imakoszorús papjainkért és szolgálatot vállalt híveik hűségéért

 • Március 20-a, szerda 19.00 óra: Szentignáci imaóra a Hittanteremben

 • Március 24-e, vasárnap 18.00 óra: Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepéhez kapcso-lódóan a 18.00 órakor kezdődő szentmise keretében lelki adoptáció lesz, melynek lényege, hogy az ebben részt vevők kilenc hónapig imádkoznak azért a magzatért, akit lélekben örökbe fogadtak, hogy megszülethessék.

 • Március 27-e, szerda 19.00 óra: Szentignáci imaóra a Hittanteremben

 • Március 28-a, csütörtök 18.00 óra: SERRA szentmise a papi és szerzetesi hivatásokért.

Állandó program

 • Nagyböjti péntekek kivételével minden nap 17.20-kor rózsafüzér. (Nagyböjti péntekeken a rózsafűzér elmarad!)

 • Nagyböjtben minden pénteken 17.30-kor keresztút.

 • Minden csütörtökön a 18.00 órai szentmise után szentségimádás.

 • Csütörtök kivétel minden nap a 18.00 órai szentmise után zsolozsma (vesperás).

 


A LYCEUM TEMPLOM PROGRAMJAI

 • Március 6-a, szerda: Hamvazószerda, a 17.00 órakor kezdődő szentmise keretében hamuszentelés és hamvazás lesz. A hamvazást azon a héten a szombat esti és a vasárnapi szentmisét követően is megtartjuk.

 • Március 7-e, csütörtök este: Elsőcsütörtöki szentségimádás a szentmise után 18.15-ig.

Állandó program

 • Nagyböjtben minden pénteken 16.25-kor keresztút. (Nagyböjti péntekeken a rózsafűzér elmarad!)

 • Hétfőtől szombatig (szerda és a nagyböjti péntekek kivételével) minden nap 16.25-kor, vasárnap 10.15-kor rózsafüzér.

 • A Lyceum templom urnatemetője a szentmise előtti egy órában látogatható.

 • Hamvazószerda kivételével a szerdai napokon a Lyceum templomban nincs szentmise.