Hivatásébresztő

Sokan vágynak rá, hogy megtapasztalják az emberi lét igazi mélységét, ahol találkozik a természetes a természetfeletti-vel. A mai pálosok ugyanerre tették fel életüket.

Sokan vágynak rá, hogy megtapasztalják az emberi lét igazi mélységét, ahol találkozik a
természetes a természetfelettivel. A mai pálosok ugyanerre tették fel életüket, s mint az első
századok szerzetesei, ők is a mindenek felett szeretett Istent kívánják szolgálni, és részt venni abban
a nagy harcban, amely a lelkekért folyik.

Világosan látva a mai világ erkölcsi állapotát, a pálosok tudják, hogy a megújulás legfőbb eszközei
az imádság és az áldozat.

De mit is jelent ez a mindennapi életben? Egyrészt a rendszeres közös és egyéni imádság,
elmélkedés, másrészt pedig a kitartó munka a lelkek vezetésében Isten felé. A lelkipásztori munka
mellett nélkülözhetetlenek közösségeinkben a testvérek, akik gazdasági munkát végeznek. Az ő
életük inkább a háttérben folyik, de a közösséggel egységben élve, ugyanúgy az Isten Országának
munkásai.

Krisztus a kereszten már legyőzte a Sátánt. Ennek örömét, és ennek a győzelemnek jeleit gyakran
megtapasztaljuk szerzetesi életünkben, munkánkban. Az Úr napról napra megerősíti bennünk az új
ég és új föld reményét, amelyet ő fog alkotni. A hit öröme ez, amelyet senki és semmi nem tud
elvenni tőlünk.

Vannak, akik évekig várnak, amíg világosan látják majd, mit kell tenniük, hogyan kell
elköteleződniük. Tény, hogy Istennek már régen megvan a terve veled kapcsolatban. De ezt a tervet
csak fokozatosan ismered fel. Nem ülhetsz tétlen, különleges jelekre várva Istentől. Mit kér tőled
most? Azt tedd meg, ott köteleződj el bátran. Hallgass a szívedre, a fejedben majd később összeáll a
dolog.

Miről ismerhetem fel, hogy hivatásom van? Csillapíthatatlan lelkesedés él bennem Isten és az ő
ügye iránt. Érzem, hogy kész lennék mindent feladni ennek érdekében. Tudom, hogy nem lesz
könnyű, s azt sem tudom, pontosan hogy fog ez történni, de rábízom Istenre. Nem saját érdekeimet
és elgondolásaimat akarom érvényesíteni egy engem befogadó közösségben, hanem nyitott vagyok
a szolgálatra, az engedelmességre és mások másságára.

Ha ezek élnek benned, akkor – ahogy Mózes mondta egykor Józsuénak:

„Légy bátor, és bizonyulj férfinak!”(Mtörv 31,7)