A Szent Kapu megnyitása Pálosszentkúton január 17-én

"A szent kapu megnyitása egyszerű, de jelképekben annál erősebb gesztus, segít felfedezni az Úr irgalmasságának mélységét."

2016. január 17.

A Szent Kereszt felmagasztalása

Ha nem lenne kereszt, nem lennénk szabad emberek, és nem állna nyitva számunkra a mennyország paradicsomkertje.

2016. szeptember 14.

A szerzetes és a fehér táltos. A pálos újmitológiától a magyar újmitológiáig.

Povedák István tanulmánya a Pálos Rend alapítója, Esztergomi Boldog Özséb személye körül létrejött, a történelmi valóságtól eltávolodott, új mitoszról.

2015. július 30.

A szerzetességről

Lassan az ismertebb, szentéletű remeték köré kezdett gyülekezni a többi remete is, ezzel vette kezdetét a szerzetesség kialakulása.

2015. szeptember 30.