A vigasztaló Szentlélek!

"S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre."

A mai kor embere rohan, fut, pörög, igyekszik jól élni, jól érezni magát, de közben mégsem „él”, mégsem boldog valójában. Ha körülnézünk a környezetünkben, világunkban, azt látjuk, tapasztaljuk, hogy sokembertestvérünk elkeseredett, lehangolt, szomorú, depressziós. Vágyódnak a vigaszra, a bátorításra, de kitől, mitől várják mindezt?

Sokan hamis vigasztalókkal, vigasztalásokkal találkoznak: drogárusokkal, akik megrontják fiataljainkat, ügynökökkel, akik hamis anyagi javakat kínálnak munka nélkül, vagy éppen olyan munkáltatókkal, akik kihasználják embertestvéreinket. Káros örömökben keresnek menedéket: alkohol, drog, szexualitás, függőségek. Mindezek csak pillanatnyi vigaszt adnak az embereknek, így egyre lejjebb süllyedve szem elől tévesztik, elfelejtik életük valódi értelmét, célját.

Az igazi vigasztaló a Szentlélek, a harmadik isteni személy, aki fel akar emelni, meg akar tanítani minket a helyes, Istenhez méltó szép életre. Jézus ezt mondja: „S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.” (Jn 14,26)

Mi is Jézus tanítványai vagyunk, fontos, hogy engedjük a Szentlélek Úristent beáradni a lelkünkbe, hogy emlékeztessen Jézus tetteire, szeretetére, s így haladjunk életünk útján egyre erőteljesebben átengedve a vezetést a Szentléleknek, hogy találkozva embertestvéreinkkel átadjuk mi is azt a vigasztalást, amiben részesülünk Őáltala.

Szentlélek Úristen! Világosítsd meg gondolatainkat, szavaink által adj vigasztalást másoknak, és bátoríts minket jótetteinkben, hogy az emberek megismerjék végtelen szeretetedet, irgalmadat. Vigasztaló Szentlélek jöjj el, és maradj velünk! Ámen