Rózsafüzér Királynője

Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta

Október a rózsafüzér hónapja egyházunkban, október 7. pedig Rózsafüzér Királynőjének emléknapja.

Az ünnepet V. Piusz pápa (1566-72) rendelte el Győzelmes Boldogasszony néven a lepantói csata (1571. október 7.) emlékére, mert a győzelmet az egész keresztény világ a rózsafüzér imádságnak, ill. a Szűzanyának tulajdonította. A törökökkel vívott tengeri ütközet előtt a pápa az egész Egyházat a rózsafüzér imádkozására hívta a győzelemért. Közvetlenül a csata előtt a hajók legénysége együtt imádkozott, s ezt követően váratlanul a keresztények számára kedvező irányba fordult a szél, aminek a túlerő fölötti győzelemben döntő szerepe volt. A lepantói csata véget vetett a törökök előrenyomulásának a Földközi-tengeren.

***

"Az Egyház a rózsafüzérnek mindig különös hatékonyságot tulajdonított, ezért a legnehezebb ügyeit a közösségben, folyamatosan mondott rózsafüzérre bízta. Olyan pillanatokban, amikor az egész kereszténység került veszedelembe, a rózsafüzér erejének tulajdonították a megmenekülést, és utána úgy köszöntötték a Rózsafüzér Királynőjét mint a szabadulás kieszközlőjét. Szívesen bízom ma ennek az imádságnak hatékonyságára a világ békéjét és a családokat." 

(Szent II. János Pál pápa Rosarium Virginis Mariae kezdetű apostoli levele, 39.)

"Mi is a rózsafüzér? Az evangélium esszenciája. Újra és újra Krisztus életének legfontosabb eseményeihez vezet minket. Azt mondhatnánk: a rózsafüzéren keresztül belélegezzük Krisztus misztériumát. A rózsafüzér a szemlélődés kiváltságos ösvénye, nem más, mint Mária útja. Létezik-e, aki jobban ismeri és jobban szereti Krisztust Máriánál?"

(Szent II. János Pál pápa beszédéből, melyet a pompeji Rózsafüzér Királynője-szentélyben mondott 2003 októberében. Forrás: Magyar Kurír)

 ***

Kérünk téged, Úristen, a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent Fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk! A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

 

Bővebben a rózsafüzér imádság történetéről, a rózsafüzér imádkozásáról, titkairól.