Útravaló

"adjátok testeteket élő áldozatul"

 Isten nem halált kíván tőled, hanem hitet; nem vért követel, hanem elhatározást.

Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára

Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet világosságában! 

Krisztus vérének ereje

A katona megnyitotta Jézus oldalát, és szentséges templomának falába rést ütött, én pedig drágalátos kincset fedeztem fel ott...

Dicsekedjünk mi is Urunk keresztjében!

Mit nem remélhet a hívő emberek szíve Isten kegyelméből, hiszen az Isten egyszülött Fia... meghalt az emberekért.

1. oldal / 10