Útravaló

Szent István király ünnepén

Szent István király Intelmeiből fiához, Szent Imre herceghez

Nagyboldogasszony

A Boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe

Urunk színeváltozása

 Nekünk is oda kell igyekeznünk, mint Jézusnak, hogy vele együtt majd mi is lássuk lelki szemeinkkel azt a tündöklő ragyogást

Isten látásának reménye

Nyssai Szent Gergely püspök szentbeszédeiből

7. oldal / 10