Útravaló

"Arca ragyog, mint a nap..."

Színeváltozásával elsősorban azt akarta, hogy tanítványai szívében ne verhessen gyökeret a botránkozás a keresztje miatt

„Ad caeli Reginam” – Mária királyi méltósága

Ezzel a körlevéllel vezette be XII. Piusz Mária Királynőnek az ünnepét 1954. október 11-én

2. oldal / 10