Csóka János tartományfőnök atya húsvéti köszöntése

A Magyar Pálos Rend nevében áldott és kegyelemteljes húsvétot kívánok!

2015. március 25.

Dicsekedjünk mi is Urunk keresztjében!

Mit nem remélhet a hívő emberek szíve Isten kegyelméből, hiszen az Isten egyszülött Fia... meghalt az emberekért.

2017. április 9.

Egy ókori szentbeszéd Nagyszombat szent napjára

Most szólok, és hatalmam folytán ezt a parancsot adom a halál ezen foglyainak: szabadok vagytok! A halál sötétjében levőkhöz meg így szólok: legyetek az élet világosságában! 

2017. április 15.

Húsvéti lelkigyakorlat

Szeretettel várjuk Önt a bentlakásos húsvéti lelkigyakorlatra.

2015. április 2.