Boldog Özséb litániája

A pálosok imádságával kérjük Boldog Özséb közbenjárását hazánkért, embertársainkért, önmagunkért!

2020. február 5.

Boldog Özséb litániája

Előimádkozó: Uram, irgalmazz!
Válasz: Uram, irgalmazz!
E: Krisztus, kegyelmezz!
V: Krisztus, kegyelmezz!
E: Uram, irgalmazz!
V: Uram, irgalmazz!
E: Krisztus, hallgass minket!
V: Krisztus, hallgass minket!
E: Krisztus, hallgass meg minket!
V: Krisztus, hallgass meg minket!

Mennyei Atyaisten!* Irgalmazz nekünk!
Megváltó Fiúisten!*
Szentlélek Úristen!*
Szentháromság egy Isten!*

Szűz Mária, Istennek Szent Anyja,*          Könyörögj érettünk!
Remeték királynője,*

Özséb atyánk, a Pálos Rend dicsősége,*          Könyörögj érettünk!
Özséb atyánk, már ifjúságodban az ájtatosság mintaképe,*
Özséb atyánk, a csend és a magány kedvelője,*
Özséb atyánk, magányodban az Oltáriszentség tisztelője,*
Özséb atyánk, akit Isten a remete életre meghívott,*
Özséb atyánk, Anyaszentegyházunk papja,*
Özséb atyánk, esztergomi kanonok,*
Özséb atyánk, a magyar nemzet büszkesége,*
Özséb atyánk, a szegények nagy kincse,*
Özséb atyánk, a tisztaság fehér angyala,*
Özséb atyánk, a szeretet izzó lángja,*
Özséb atyánk, az alázat élő forrása,*
Özséb atyánk, a tökéletes szegénység példaképe,*
Özséb atyánk, fáradhatatlan az engesztelésben,*
Özséb atyánk, az istenszülő Szent Szűz igazi tisztelője,*
Özséb atyánk, Remete Szent Pál és Szent Antal hűséges tanítványa,*
Özséb atyánk, pusztában virágzó liliom,*
Özséb atyánk, Isten Igéjének szerelmese,_
Özséb atyánk, a szerzetesi és a remete élet egyesítője,*
Özséb atyánk, a remete élet megújítója,*
Özséb atyánk, a kitartás hatalmas példaképe,*
Özséb atyánk, aki Istenért mindent elhagytál,*
Özséb atyánk, aki minden embert szerettél,*
Özséb atyánk, tökéletes példaképünk Krisztus követésében,*
Özséb atyánk, aki imaéleted által megszentelődtél,*
Özséb atyánk, aki halálod óráján bűneidet töredelmesen sirattad,*
Özséb atyánk, a Mindenhatóval való egyesülés mintaképe,*
Özséb atyánk, az angyalok öröme,*
Özséb atyánk, aki már az Úr színe előtt térdelsz,*

Hogy állhatatosan kitartsunk a hitben, a reményben és a szeretetben,*          Kérd az Urat értünk!
Hogy életünkkel kövessük az Úr Jézus alázatosságát, engedelmességét és igazságosságát,*
Hogy a jó és rossz megkülönböztetésében eljussunk a tökéletességre,*
Hogy mindennap megfelelő lelkiismeret vizsgálatot tartsunk,*
Hogy a szegényekkel és a szenvedőkkel mindig együtt érezzünk,*
Hogy gyakran újítsuk meg szívünket és lelkünket a Legméltóságosabb Oltáriszentség által,*
Hogy adottságainkat jól hasznosítsuk,*
Hogy mindig megtaláljuk az ima és az áldozat értékét,*
Hogy a boldog örökkévalóságban Isten színe látására eljussunk,*

Könyörögjünk! Istenünk, mindanható Atyánk, te mérhetetlen irgalmaddal és kegyelmeddel halmoztad el Boldog Özséb atyánkat, és megadtad neki, hogy téged szolgálhasson a magányban és a szemlélődésben. Kérünk, erősíts meg minket szereteted égi lángjával, hogy az ő példáját követve dicsőíthessünk mi is téged egész életünkkel. Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.