A Pálos Baráti Kör novemberi találkozója a Sziklatemplomban

November 5-én Puskás Antal atya tart előadást, melynek címe: "A hit és szegénység kapcsolata".

2019. november 5.

Életünk három oszlopa a három isteni erény: a hit, a remény és a szeretet. A Pálos Baráti Kör találkozóin a Sziklatemplomban e témák körül lesznek majd az előadások ebben az évben. A találkozókon teret kapnak személyes hozzászólások, illetve tanúságtételek is. Ezek egymás hitben való megerősítését, és a személyesség által a közösség építését szolgálják. A találkozók ezentúl szerda helyett keddi napokon lesznek, és találkozók felépítése is némileg változik:

17.00 szentmise, majd vesperás
18.00 előadás és beszélgetés (Szent István teremben van a kerekszobában)
kb. 19.00 rövid szentségimádás

Az előadásokat Puskás Antal atya tartja. A november 5-i előadás címe: "A hit és szegénység kapcsolata".

Kérjük, aki tud, hozzon magával egy kis elemózsiát, ami a közös asztalra kerül!

Mindenkit szeretettel várunk!
Pálos testvérek