Felhívás imakilencedre

Minden jóakaratú embert meghívunk arra, hogy lelki közösséget alkotva Boldog Özséb segítő közbenjárását kérjük a járvány idején.

2020. március 19.

Örvendezz, Isten népe! Gyűljetek össze mind, akiknek kedves az Úr ügye. Szívből örüljetek, akik azelőtt szomorkodtatok. Vigasztalódjatok meg, mint a gyermek megnyugszik anyja kebelén. (Vö. Iz 66,10-11)

Krisztusban kedves Testvéreink!

Minden jóakaratú embert meghívunk arra, hogy lelki közösséget alkotva rendalapítónk, Boldog Özséb jubileumi évében, az Ő segítő közbenjárását kérjük a járvány idején.
Igaz, csak lelkiekben tudunk összegyűlni, de mégis az Úr jelenlétében, mely biztonságot, vigasztalást és örömet ad.
Örömmel tesszük közkincsé a magyar pálos atyák által írt kilencedet, hogy a Rend lelkiségében sokan gazdagodhassanak. E nehéz időkben vigaszt és iránymutatást találjunk benne.
Arra hívunk mindenkit, hogy a Magyar Pálos atyák által összeállított kilenceddel, melyet Esztergomi Boldog Özséb égi születésnapjának 750. évfordulójára írtak, azt elimádkozva, közösen kérjük Urunkat!
Kezdjük el bátor bizalommal és Istenbe vetett hittel és reménnyel most vasárnap, az Örvendezés vasárnapján!

Reményteli szeretettel:

a Magyar Pálos atyák