Mária Élő Koronája

A kolostor várfalán látható mozaikon megtalálhatják magukat azok, akik saját képük beküldésekor e-mail címüket megadták.

2017. augusztus 26.

A Jubileum hazatérés. Fedezd fel újra, hogy van egy Édesanyád Jasna Górán, aki nagyon szeret Téged. Érted dobog a szíve. Érdemes csatlakozni és felfedezni, hogy ezek a koronák nemcsak Mária számára készülnek, de számunkra is… Hiszen Isten fiai és lányai, vagyis Királyságának örökösei vagyunk.

(Tomasz Tlałka, pálos szerzetes, a „Mária Élő Koronája” kezdeményezés koordinátora)

A „Mária Élő Koronája” jubileumi lelkipásztori kezdeményezés (…) meghívás számunkra a királyi hatalom lelki átélésére, megtapasztalására. Mi, mint Isten fiai és lányai, konkrét lelki adományunk, lelki fejlődésünkért hozott erőfeszítésünk által építhetjük Mária koronáját.

 (Marian Waligóra, pálos szerzetes, a Jasna Góra-i kolostor házfőnöke)

***

A "Mária Élő Koronája" jubileumi lelkipásztori kezdeményezés keretében elektronikus úton beküldött "selfie" képekből készült az a mozaik, amelynek internetes változatán nagyítással a Kép részleteiben is megtekinthető; a rendszer e-mail címük alapján saját képük helyét is megadja azoknak, akik fényképeikkel és felajánlott lelki adományaikkal egy-egy mozaikkövei lettek a Szűzanyát ábrázoló mozaiknak.

A mozaik a http://mozaika.koronamaryi.pl/ linken érhető el.

Forrás: Mária Élő Koronája/facebook.com


Jubileumi imádság

a częstochowai Szűzanya kegyképe megkoronázásának 300. évfordulójára

Istenszülő Szűz Mária, mennyekbe felvett Édesanyánk és Királynőnk!
Oltalmaddal és szereteteddel szüntelenül átöleled a magyar nemzetet.
Kérünk, segíts, hogy Jasna Góra-i kegyképed megkoronázásának 300 éves jubileuma

újítsa meg mindnyájunkban a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek iránti tiszteletet és bizalmat! Szűzanyánk, számunkra a bizalom, a teljes és engedelmes ráhagyatkozás példaképe vagy.
Megújult életünk váljon élő gyémánttá felmagasztalásod és dicsőséged koronáján!

Lelki adományainkkal szeretnénk Isten színe elé járulni, és az Ő nagy irgalmasságáról tanúskodni.
Hitben, reményben és szeretetben megújulva,

az evangélium elvei szerinti élettel akarjuk Veled együtt magasztalni a Szentháromságot.
Ámen.