Nagykáptalant tart a Pálos Rend

Újabb hat évre Arnold Chrapkowski generális atyát választották meg rendfőnöknek

2020. március 5.

2020. március 1-én kezdődött meg a világszerte ismert lengyelországi nagy Mária kegyhelyen, Częstochowában, a szerzetesrendünk központi kolostorában a Pálos Rend Nagykáptalana, mely hatévente ülésezik és a Pálos Rend legfőbb irányító testülete. A Nagykáptalan a Pálos Rend életében a legnagyobb jelentőségű esemény, mely új rendfőnököt és tanácsosokat választ, valamint beszámolók keretében összegzi a korábbi éveket, ugyanakkor ülésén a jövővel kapcsolatos tervekről is szó esik. A Nagykáptalanon a világ minden részén elterjedt magyar alapítású szerzetesrendet Magyarországról P. Csóka János tartományfőnök és P. Puskás Antal tartományi tanácsos képviseli. A Nagykáptalan jelentőségét emeli, hogy ebben az esztendőben emlékezünk meg a Pálos Rend megszervezője, esztergomi Boldog Özséb halálának a 750. évfordulójáról, melyre tekintettel idén Boldog Özséb-évet ünnepelünk.

A Nagykáptalan a 2020. március 4-ei ülésén Arnold Chrapkowski eddigi generális atyát választotta meg újabb hat évre rendfőnöknek.

Arnold Chrapkowski atya 1968. április 28-án született, Dziemiany na Kaszubachban, Lengyelországban. Az újoncévet Leśniów-ban töltötte, filozófiai és teológiai tanulmányait pedig Krakkóban, a Pálos Rend Hittudományi Főiskoláján végezte. 1993. július 30-án tett örökfogadalmat, 1993. augusztus 21-én szentelték diakónussá, majd 1994. június 18-án pappá.
Először lelkipásztori, hitoktatói munkát végzett Leśnia Podlaskán, ahol egyúttal a kolostor házfőnök helyettese is volt. Részt vett az ifjúsági pasztorációban és a területi katolikus rádió munkájában.
1998-ban a Pápai Lateráni Egyetemre, Rómába küldték elöljárói, hogy speciális, egyházjogi tanulmányokat folytasson. 1998-1999 között elvégezte a Studium Congregationis De Causis Sanctorum kurzusát, ahol a szentté avatások posztulátori diplomáját szerzete meg. 2001-ben doktori tudományos fokozatot ért el egyházjogból. A tanulmányok elvégzése után visszakerült Lengyelországba, és Krakkóban a Pálos Rend Hittudományi Főiskoláján kezdett el tanítani.
2002 és 2008 között a krakkói pálos kolostor házfőnök-helyettese volt. Ez idő alatt adjunktusként tanított a házasságjogi tanszéken a Krakkói Pápai Teológiai Akadémián, majd a II. János Pál pápa Egyetemen, szintén Krakkóban, és más szerzetesi szemináriumokban is adott elő egyházjogot.
2008-tól a Pálos Rend vikáriusa (a rendfőnök helyettese) volt. A 2014-ben tartott Nagykáptalanon választották meg Első Remete Szent Pál Rendjének rendfőnökévé, majd a most ülésező Nagykáptalan újraválasztotta.

Arnold Chrapkowski generális atya a Pálos Rend nyolcvanhatodik rendfőnöke.

A Nagykáptalan március 5-i ülésén megválasztották az új rendi vezetőséget:

A vikárius atya (Generális atya helyettese) maradt a jelenlegi vikárius: Michał Lukoszek atya.

További definítornak (rendi tanácsosnak) a Nagykáptalan a következő szerzeteseket választotta meg:

II. Tanácsos: Ryszard Dec atya
III. Tanácsos: Piotr Łoza atya
IV. Tanácsos Bernard Kluczkowski testvér
A rendi gondnok Marek Moga atya lett.

Fotó: Lambert Attila/Magyar Kurír, Magyar Pálos Rend