Szent II. János Pál pápa ereklyéje Pálosvörösmarton

Szent II. János Pál pápa ereklyéjének ünnepélyes elhelyezése volt a pálosvörösmarti templomban október 4-én.

2020. október 7.

Pálosvörösmart hívő közössége különleges ünnepi szentmisére gyűlt össze 2020. október 4-én, melynek keretében elhelyezték Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét a Keresztelő Szent János születése templomban. Az ünnepi szentmisét Dr. Ternyák Csaba egri érsek megbízásából Juhász Ferenc atya, az Egri Főegyházmegye pasztorális helynöke mutatta be Puskás Antal tartományfőnök atya, Marian Waligóra atya, a częstochowai pálos kolostor korábbi perjele, Bátor Botond hargitafürdői házfőnök atya és Márianosztráról Borsos József atya, valamint Iváncsy Balázs helyi plébános atya jelenlétében. A szertartás előtt Bodócs Attila polgármester és Dobróka László pálos konfráter mondott köszöntőt. Ahogy Dobróka László elmondta, a gyönyörűen felújított templom kivitelezési munkái után éledt fel benne az a hiányérzet, hogy a templomban nincsen ereklye, és jutott arra a gondolatra, hogy a sokak által tisztelt Szent II. János Pál pápa ereklyéjét kellene itt elhelyezni, hiszen az ő élete, lelkipásztori életútja a mi szemünk láttára teljesedett ki az életszentségig.

A köszöntő beszédeket követően Bátor Botond pálos atya olvasta fel Stanisław Dziwisz bíboros, II. János Pál pápa egykori titkárának erre az ünnepi alkalomra küldött üzenetét:

„Főtisztelendő Paptestvérek, kedves Pálos Atyák, vendégek, hívek, mindazok, akik a mai napon eljöttetek Pálosvörösmarton az Abasári Plébániához tartozó Keresztelő Szent János templomba, amely Szent II. János Pál pápa által oly nagyon szeretett magyar földön van.
Kéréseteknek és főtisztelendő Marian Waligóra házfőnök atya kérésének eleget téve, aki elkötelezettje a Boldogságos Szűz Máriának és a magyar nemzetnek, az ő kezei által átadom nektek Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét, aki 29 évvel ezelőtt ezen a szent magyar földön zarándokolt, megtekintve Budapestet, Esztergomot, Pécset, Máriapócsot, Debrecent és Szombathelyet. Ma eljött hozzátok vérereklye formájában és veletek marad mindig azért, hogy tudjatok hozzá imádkozni és az ő közbenjárása által kieszközölni Istennél és a Boldogságos Szűz Máriánál egészséget és jólétet családjaitok, önmagatok és hazátok számára jó- és balsors idején egyaránt.
Oltalmazzon benneteket együtt és külön-külön is Szent II. János Pál pápa és szeretett magyar hazátok védelmezője, Szent István király!
Imádságaimban mindig hűségesen megemlékezek rólatok és egyúttal fogadjátok pásztori áldásomon ajándékát.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen.
Stanisław Dziwisz bíboros
Krakkó, 2020.október 4.”

Marian Waligóra pálos atya ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy nagy megtiszteltetés számára ezen a napon Dziwisz bíboros úr megbízásából a pálosvörösmarti templom számára átadni Szent II. János Pál pápa ereklyéjét, amely megnyitja számunkra az eget, és mintegy beleíródva a kereszt alakú gyönyörű ereklyetartóba, arra késztet bennünket, hogy Krisztust és tetteinek erejét dicsőítsük, amely szent pápánk életében és szolgálatában nem mindennapi módon mutatkozott meg.
Meghatódottan emlékezett meg azokról a szavakról, amelyeket II. János Pál pápa mondott, amikor Lengyelországból Magyarországra indult az első apostoli látogatására 1991. augusztus 16-án:

„nem véletlen, hogy egy lengyel pápának Częstochowából sikerül Magyarországra utaznia, arra a földre, ahonnan az első pálosok érkeztek Jasna Górára”.

A szentmisében a szőlősgazdáról szóló evangéliumhoz kapcsolódva Juhász Ferenc helynök atya úgy fogalmazott szentbeszédében, hogy a szent pápa ereklyéjével Krisztus személyes megbízottja költözött a településre, s így a szőlősgazda korábban küldött hűséges szolgái után most maga Péter utóda jött el Pálosvörösmartra.

Az, hogy a vérereklye abban az évben kerülhetett Pálosvörösmartra, amikor Szent II. János Pál pápa születésének 100. évfordulóját is ünnepeltük, még inkább kihangsúlyozza magyarok és lengyelek barátságát, lelki összekapcsolódását. Ebben a lelki kapocsban fontos szerepet játszanak a pálos szerzetesek, azoknak az egykori fehér barátoknak az utódai, akik egykor a Mátra lábainál itt éltek, és akiknek az emlékezetét, örökségét ez a pálos település továbbra is őrzi. Ennek az élő lelki kapcsolatnak is köszönhető a település egykori polgármesterének, Dobróka Lászlónak a kezdeményezése, hogy a szent pápa egy ereklyéje a pálosvörösmarti templomba kerülhessen.

Az ünnepi szentmise végén Iváncsy Balázs plébános atya vehette át Szent II. János Pál pápa vérereklyéjét, amelyet elhelyezett a templomban az erre a célra készített ereklyetartó szekrényben.
Ahogy Dobróka László pálos konfráter minden jelenlévő érzését megfogalmazta:

„a csodás ereklye ajándékot úgy köszönhetjük meg, hogy szeretetünkkel, feltétlen tiszteletünkkel és sok-sok imával adunk hálát”.

Fotó: Szentirmay Piroska