Átadási ünnepség Pálosszentkúton

A Boldog Özséb Program részeként került sor a pálosszentkúti kegyhely felújítására is, melyet június 26-án adtak át.

2021. július 6.

Az évszázadok óta ismert Petőfiszállás melletti szentkúti Mária-kegyhelyen 1940-ben telepedett le a Pálos Rend; ettől kezdve nevezik a helyet Pálosszentkútnak. Azt ezt követő egy évtizednyi munkálkodás után a kommunista hatalom feloszlatta a pálos rendet is. 1989-től, a pálos rend újraindulása óta a pálosszentkúti Mária-kegyhely újra a pálosok gondozásába került, és ismét a hívek egyik kedvelt zarándokhelyévé vált.

A kegyhely az elmúlt évtizedekben több kisebb felújításon ment keresztül, azonban a most átadott fejlesztés a volumenét és összetettségét tekintve a rendszerváltoztatás óta megvalósult legnagyobb beruházás.

A Pálos Rend 2020-ban emlékezett meg a rendet megszervező Esztergomi Boldog Özséb halálának 750 évfordulójáról. Az erre az évfordulóra kidolgozott és állami támogatásban részesített Boldog Özséb Program keretében az egész magyarországi pálos rendtartományban megújultak, fejlesztésre kerültek az épületek – templomok, kolostorok –, illetve számos, a Pálos Rend társadalmi beágyazottságát elmélyítő kulturális programelem is zajlik (könyvek és CD-ék kiadása, pálos kiállítóbusz, pálos kiállítás a Magyar Nemzeti Múzeumban, stb.).

A Boldog Özséb Program részeként kerülhetett sor a pálosszentkúti kegyhely jelentős felújítására is. Ennek részeként megtörtént a kolostor külső és belső felújítása, hőszigetelése, és oda új konyhatechnológiai eszközök beszerzése. Megvalósult a zarándokház felújítása, átalakítása, bővítése, és berendezése. A zarándokházban így korszerűen berendezett fürdőszobás szobák várják a vendégeket, és a bővítéssel a kegyhelyet meglátogató zarándokok számára is új mellékhelyiségek állnak rendelkezésre. Felépült egy új háromállásos garázs is, és új funkciót kapva megújult a korábbi garázsépület. Jelentős korszerűsítésen esett át a kegyhely villamos energia ellátása, melynek részeként összevonásra kerültek a korábbi fogyasztási helyek, illetve megtörtént a kegyhelyet keresztül-kasul csúnyán behálózó 0,4 kV-os elektromos légkábel-hálózat kiváltása földkábel-hálózatra, valamint a környezettudatosság és az energiatakarékosság jegyében egy nagyteljesítményű napelemes rendszer telepítésére is sor került.
A kegyhely területének gondozását egy új öntözőrendszer kialakítása segíti, és ahhoz beszerzésre került egy új fűnyíró traktor is.

A projekt keretében megtörtént a Petőfiszállás községben található kápolnaépület felújítása is.

Kiemelkedő része volt a pálosszentkúti beruházásoknak egy új ásványvíz palackozó üzem felépítése, és oda egy gépsor vásárlása, valamint a palackozáshoz a megfelelő vízkezelő technológia kialakítása. Az üzemhez az ásványvizet egy, a projekt keretében kiépített kút biztosítja. Az ásványvíz palackozó üzem működése a rend önfenntartását hivatott segíteni, egyúttal a Pálos Ásványvízen keresztül sokakkal megismerteti majd a pálosokat.

A 2021. június 26-án 11 órakor szentmisével kezdődő átadási ünnepségen magas rangú állami vezetők – Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője, Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára – is tiszteletüket tették. A szentmisét a Gyulafehérvári Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, Tamás József püspök celebrálta, P. Puskás Antal tartományfőnök, P. Bátor Botond és P. Borsos József koncelebrálásával.

A szentmisét követően az ünnepi beszédek megtartása következett. A vendégeket P. Puskás Antal tartományfőnök és Szász János Petőfiszállás polgármestere köszöntötte, majd Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős államtitkára, és Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a térség országgyűlési képviselője mondott beszédet. A megújult létesítményeket ünnepi beszéd keretében Kövér László, az Országgyűlés elnöke adta át.
A beszédek után a megújult kegyhelyet Tamás József püspök áldotta meg, ezt követően pedig a nemzetiszínű szalag átvágásával fejeződött be az átadási ünnepség.

Az ünnepségen Sudár Anna előadóművész és a pálosszentkúti Szűz Mária Virágoskertje Szkóla működött közre.

Fotó: Varga László

 tamogatas kormany