Urunk bemutatásának ünnepén zárult a Megszentelt Élet éve

„Igazából akkor él az ember, amikor végérvényesen és visszavonhatatlanul odateszi magát”

2016. február 2.

2014. november 30-án, advent első vasárnapján nyitottuk meg a Ferenc pápa által meghirdetett Megszentelt Élet évét. Az azóta eltelt időszakban azokra a testvéreinkre fordítottuk figyelmünket, akik – Isten hívására válaszolva – teljesen átadták magukat a „mindenekfelett szeretett Istennek” a világ üdvösségéért, életükkel tanúságot téve Isten szeretetéről és irgalmáról.
Kik ők? Szent II. János Pál pápa Vita Consecrata kezdetű (VC, 1996. március 25.) apostoli buzdításában így ír az Istennek szentelt életről és annak küldetéséről:

"Az Istennek szentelt élet, mely mélyen az Úr Krisztus példájában és tanításában gyökerezik, az Atyaisten ajándéka Egyházának a Szentlélek által. Az evangéliumi tanácsok vállalásával Jézus személyének lényeges vonásai – a szüzesség, a szegénység és az engedelmesség – sajátos és állandó jelleggel „láthatóvá” válnak a világban, és a hívők tekintetét ráirányítják Isten Országának arra a misztériumára, mely már jelen van és hat a történelemben, de mennyei beteljesedését még várja.
Évszázadokon át mindig voltak férfiak és nők, akik az Atya hívását és a Lélek indítását követték, és a Krisztus-követés e sajátos útját választották, hogy „osztatlan” szívvel adják oda magukat Krisztusnak (1Kor 7,34). Mint az apostolok, ők is elhagytak mindent, hogy Nála maradjanak, és Hozzá hasonlóan Isten és a testvérek szolgálatára szenteljék magukat. Ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az Egyház misztériuma és küldetése a lelki és apostoli élet sokféle, Szentlélektől kapott kegyelmi ajándéka által nyilvánvalóvá váljék, ugyanakkor közreműködtek a társadalom megújításában is." (VC 1)

A Szerzetesek évében sokféle módon volt alkalmunk megismerni testvéreink és nővéreink életét, a különböző egyházmegyei programok által, vagy a 2015 szeptemberében megrendezett Szerzetesek Terén. Készült egy színes, információban gazdag honlap is, amely ezután is elérhető lesz a www.szerzetesek.hu weboldalon.
Február 2-án, Urunk bemutatásának ünnepén, a megszentelt élet napján került sor a szerzetesek évének lezárására a pécsi Pálos templomban. Az ünnep programja a következő volt:
16.00 órakor filmvetítés az egyházmegyei szerzetesrendek életéről,
16.10 órakor kerekasztal-beszélgetés a Pécsi Egyházmegye szerzetesrendjeinek képviselőivel, majd
17.00 órakor Szentségimádás.
18.00 órakor került sor a gyertyaszentelés szertartására a pálos templom bejáratának árkádja alatt, majd Dr. Udvardy György pécsi megyéspüspök bemutatta a Megszentelt Élet Évét lezáró ünnepi szentmisét, a Pécsi Egyházmegye, a Magyar Pálos Rend és a szerzetesrendek képviselőivel. A liturgikus szolgálatban részt vettek a Pálos templom ministránsai. A zenei szolgálatot a Schola Sancti Pauli végezte, Dr. Fodor Gabriella vezetésével.
Az alábbiakban idézzük a Pécsi Egyházmegye honlapján megjelent összefoglalót az egyházmegye szerzetesrendjeinek képviselőivel készült kerekasztal-beszélgetésről:

A szerzetesi életformát ma is számos előítélet övezi. Ezt az elköteleződést gyakran embert próbáló, már-már lehetetlen küldetésnek tartja a közvélemény. Ezért is tűnt fontosnak, hogy a Megszentelt Élet Napján, február 2-án nyilvános beszélgetésen valljanak életükről és hivatásukról a Pécs környéki rendek képviselői.
A magyarszéki kolostorban csendes imádsággal töltött, rejtett életet élő kármelitákat Petra nővér képviselte, aki elmondta: fontos példát mutatni azoknak a fiataloknak, akik hiteles értékeket keresnek a világban.
„Amikor arról beszélünk, hogy a fiatalok nem vonzódnak a szerzetesi élethez, vagy arról, hogy nincsenek hivatások, sőt, hogy a családok is krízisben vannak, nagyon fontos példákat mutatni. Meg kell láttatni a mai fiatalokkal, akik valóban Krisztust keresik, és az ő útján akarnak járni, hogy hogyan kell a lehetőségben élni. És lehet odaadott életet élni egy életen át." – tette hozzá Petra nővér.

Morvai Imre Pio atya évtizedekig plébánosként szolgált, ezt követően lépett be a Betegápoló Irgalmasrend közösségébe. Az irgalmasok a nagybetegek és a szegények szolgálatának szentelik életüket, ahogy a pécsi Irgalmas Kórházban Pio atya is:
„A hármas ismert fogadalom mellé odatesszük még a betegápolást is. A betegápolás azt kívánja tőlünk, hogy minőségi munkát végezzünk, és hogy a munkát lelkületben is töltsük meg tartalommal. Vagyis a szerzetes és a szerzetes a munkatársai is igyekezzenek Jézust látni a betegben."

Szintén az idősekért és a betegekért dolgoznak a kozármislenyi ferences nővérek. Teréz nővér szerint épp a teljes elköteleződés a válasz arra, miért érdemes a megszentelt életet választani.
„Én úgy gondolom, hogy leginkább a Jóistennek való odaadottság miatt. Szent Ferenc arra buzdít minket, hogy semmit ne tartsunk vissza magunkból, hanem egészen adjuk oda magunkat annak, aki egészen odaadja magát nekünk. Számomra ez az irány, ez a vonzó." – mondta Teréz nővér.

A pálos rendet János atya, a Magyar Pálos Rend tartományfőnöke képviselte, aki elmondta: egy életre szóló döntés teljessé teszi az emberi életet.

„Magamból indulok ki: Isten erre hívott, és az ő ötlete mindig a legjobb és a legboldogítóbb. Igazából akkor él az ember, amikor végérvényesen és visszavonhatatlanul odateszi magát. Utak vannak előttünk: ha nem lépek rá egyik útra sem, akkor egyiket sem fogom végigjárni. Csak egyre tudok rálépni, azon viszont végig kell menni.

Ide kattintva megtekintheti az ünnep képgalériáját

(Fotó: Loósz Róbert, Pécsi Egyházmegye)