A Rendről

Pálosok

Aczél László Zsongor – Török József – Legeza László – Szacsvay Péter Pálosok című, 1996-ban kiadott albumának rendtörténeti része

Esztergomi Boldog Özséb kanonok

Boldog Özséb nevéhez fűződik az egyetlen magyar eredetű férfi szerzetesrend, a pálosok alapítása

Első Remete Szent Pál

Azt a keveset, amit az első, név szerint ismert remetéről tudunk, Szent Athanáznak és Szent Jeromosnak köszönhetjük.

1. oldal / 2